Show simple item record

Socijalna kognicija - mozak, pojedinac i društvo

dc.creatorPavlović, Dragan
dc.date.accessioned2021-06-09T13:57:23Z
dc.date.available2021-06-09T13:57:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0354-2726
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/731
dc.description.abstractDuring the evolution of mankind and society, interpersonal relationships constantly become more complicated, multiple relationships are being created and social hierarchy develops. These functions "found their place" in the brain and are known as social cognition. Social cognition involves processing of social information in the appropriate brain structures and their application in real situations and in hypothetical considerations. Representation of social objects in the brain is called the scheme and represents some of the aspects of the world. Schemes of social structures are organized in associative networks. Prefrontal, orbitofrontal, mesolimbic and anterior and posterior lateral temporal areas are involved in this complex area of cognition. Social cognition involves a complex range of skills, among others Theory of mind, the ability to see the situation from the other person’s perspective. Dorsolateral frontal cortex is involved in executive functions, including abstract thinking, problem solving and reasoning, the orbitofrontal cortex mediates emotional perception and emotional interpersonal processes, and mesial cortex mediates Theory of mind, emotional regulation, processing of emotions, and motivation. Knowledge of these processes de norma and in pathology may help in better understanding of social problems and individual problems in social relations and the is the subject.en
dc.description.abstractU toku evolucije ljudskog roda i društva permanentno se usložavaju interpersonalne relacije, stvaraju višestruki odnosi i razvija društvena hijerarhija. Ove funkcije su "našle svoje mesto" u mozgu i nazivaju se socijalna kognicija. Socijalna kognicija podrazumeva obradu socijalnih informacija u odgovarajućim moždanim strukturama i njihovu primenu u konkretnim situacijama ali i u hipotetičkim razmatranjima. Reprezentacija socijalnih objekata u mozgu se naziva shema i predstavlja neki od aspekata sveta. Sheme socijalnih objekata su organizovane u asocijativne mreže. U ovoj složenoj oblasti kognicije učestvuju prefrontalni, orbitofrontalni, mezolimbički i prednji i zadnji lateralni temporalni areali. Socijalna kognicija obuhvata složen spektar sposobnosti, a izmeću ostalih i Teoriju uma, sposobnost sagledavanja situacije iz ugla druge osobe. Dorzolateralna frontalna kora učestvuje u egzekutivnim funkcijama uključujući apstraktno mišljenje, rešavanje problema i rasuđivanje, orbitofrontalna kora je uključena u emocionalnu percepciju i emocionalne međuljudske procese, a mezijalna kora posreduje Teoriju uma, regulaciju emocija i njihovu obradu i motivaciju. Poznavanje ovih procesa u normali i u patologiji može da pomogne boljem sagledavanju i socijalnih problema kao i individualnih teškoća odnosa u društvu te je predmet izučavanja pre svega psihijatrije, neurologije, neuropsihologije, ali će svakako naći svoje mesto i u domenima antropologije, sociologije, politikologije i drugih grana.sr
dc.publisherKlinički centar - Institut za neurologiju, Beograd i Institut za psihijatriju, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.sourceAktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja
dc.subjectSocial cognitionen
dc.subjectthe brainen
dc.subjectmirror neurons systemen
dc.subjectanterior cingular cortexen
dc.subjectspindle neuronsen
dc.subjectTheory of minden
dc.subjectsocijalna kognicijasr
dc.subjectmozaksr
dc.subjectogledalski sistemisr
dc.subjectvretenasti neuronisr
dc.subjectprednja cingularna korasr
dc.subjectTeorija umasr
dc.titleSocial cognition: The brain, the individual and societyen
dc.titleSocijalna kognicija - mozak, pojedinac i društvosr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage38
dc.citation.issue1-2
dc.citation.other21(1-2): 30-38
dc.citation.rankM53
dc.citation.spage30
dc.citation.volume21
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_731
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record