Show simple item record

dc.creatorSuručić, Ivana
dc.date.accessioned2022-12-12T10:00:44Z
dc.date.available2022-12-12T10:00:44Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4914
dc.description.abstractЦиљ истраживања је био да се процени адаптивно понашање деце са церебралном парализом у домену свакодневних (животних) вештина. Узорак истраживања чини 61 дете с церебралном парализом, оба пола (42,6% дечака), просечног узраста 12,24 године. За процену адаптивног понашања, домен свакодневних (животних) вештина коришћена је Винеландова скала адаптивног понашања (Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition (Vineland™-3), Sparrow, Cicchetti, & Saulnier, 2016). Примењене су мере дескриптивне и инференцијалне статистике. Резултати истраживања показују да нема статистички значјане разлике између дечака и девојчица (p = .25) када је у питању укупан скор на скали. Такође, узраст и ниво адаптивног понашања у домену свакодневних вештина не корелирају међусобно. Добијене су статистички значајне разлике (U = 212.50, p = .01) између нижих (Mdn = 7.00, IQR = 31.00) и виших разреда основне школе (Mdn = 32.00, IQR = 34.00). Добијени резултати могу наћи примену у креирању практичних, како едукативних тако и рехабилитационих програма.sr
dc.description.abstractThe aim of the research was to assess the adaptive behavior of children with cerebral palsy in the domain of everyday (life) skills. The research sample consists of 61 children with cerebral palsy, both sexes (42.6% of boys), with an average age of 12.24 years. The Vineland Adaptive Behavior Scales, Third Edition (Vineland ™ -3; Sparrow, Cicchetti, & Saulnier, 2016) were used to assess adaptive behavior, the domain of everyday (life) skills. Measures of descriptive and inferential statistics were applied. The results of the research show that there is no statistically significant difference between boys and girls (p = .25) when it comes to the total score on the scale. Also, age and level of adaptive behavior in the domain of everyday skills do not correlate with each other. Statistically significant differences (U = 212.50, p = .01) were obtained between lower (Mdn = 7.00, IQR = 31.00) and upper grades of elementary school (Mdn = 32.00, IQR = 34.00). The obtained results can be applied in the creation of practical, both educational and rehabilitation programs.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectцеребрална парализаsr
dc.subjectсвакодневне вештинеsr
dc.subjectадаптивно понашањеsr
dc.subjectпартиципацијаsr
dc.subjectcerebral palsysr
dc.subjecteveryday skillssr
dc.subjectadaptive behaviorsr
dc.subjectparticipationsr
dc.titleProcena svakodnevnih veština kod dece sa cerebralnom paralizomsr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage46
dc.citation.spage3
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4914
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record