Show simple item record

dc.creatorKiković, Ana
dc.date.accessioned2022-11-24T11:55:41Z
dc.date.available2022-11-24T11:55:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4906
dc.description.abstractТрауматске повреде мозга су један од водећих здравствених проблема данашњице и у сталном су порасту. Напретком медицине велики број болесника преживи теже трауматске повреде, али извесне последице постоје. Утицај повреде на квалитет живота појединаца који су је доживели је вишеструк. Представља баријеру у свакодневном функционисању, одражава се на психосоцијални живот, породичне односе, обављање радних и професионалних активности. Циљ овог рада био је да се претрагом доступне литературе укаже на квалитет живота код особа након трауматских повреда мозга и изазове са којима се суочавају, социјални живот, породичне односе као и могућност запошљавања. Преглед доступне литературе извршен је претрагом научних сајтова, Google Schoolar, Kobson и Academia, доступних радова и монографија. Истраживањем је обухваћена литература из периода 2001-2020. године, која се бави утицајем трауматске повреде мозга на квалитет живота, породичне односе и запошљавање. Након прегледа доступних истраживања, сматрамо да утицај трауматске повреде мозга на квалитет живота особе у свим доменима, било социјалном, породичном или професионалном, зависи пре свега од личности пацијента, пола, година старости, тежине саме повреде, као и од социјалне подршке и укључености његових ближњих у процес опоравка и живота након трауме.sr
dc.description.abstractTraumatic brain injuries are one of the leading health problems and they are on the rise. With the advancement of medicine, a large number of patients survive more severe traumatic injuries, but there are certain consequences. The impact of injury on the quality of life of individuals who have experienced it, is multiple. It represents a barrier in everyday functioning, it reflects on psychosocial life, family relations and professional activities. The aim of this study was to search the available literature to indicate the quality of life of people after traumatic brain injury and the challenges they face, social life, family relationships and employment opportunities. A review of available literature was performed by searching scientific sites, Google Schoolar, Cobson and Academia, available papers and monographs. The papers were analyzed. This research also includes available literature from 2001-2020 related to impact of traumatic brain injury on quality of life, family and employement. After reviewing available researches, we believe that the impact of traumatic brain injury on a person's quality of life in all domains, whether social, family or professional, depends primarily on the patient's personality, gender, age, severity of the injury, as well as social support and involvement of loved ones in the process of recovery and life after trauma.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectквалитет животаsr
dc.subjectтрауматске повреде мозгаsr
dc.subjectпородични односиsr
dc.subjectсоцијални животsr
dc.subjectзапошљавањеsr
dc.subjectquality of lifesr
dc.subjecttraumatic brain injurysr
dc.subjectfamily relationshipsr
dc.subjectsocial lifesr
dc.subjectemployementsr
dc.titleUticaj traumatskih povreda mozga na kvalitet života, porodične odnose i zapošljavanje – pregled istraživanjasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage50
dc.citation.spage4
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4906
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record