Show simple item record

dc.creatorOlujić, Sofija
dc.date.accessioned2022-11-09T09:11:17Z
dc.date.available2022-11-09T09:11:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4855
dc.description.abstractИнклузивно образовање омогућaва да сва деца буду део школске заједнице да активно учествују у њој. Улога наставника редовних школа у овом процесу је велика и од њих се очекује да пруже подршку и помоћ деци са сметњама у развоју. Повећање ефикасности система образовања и васпитања захтева и повећање опште ефикасности наставника као и ефикасности у ангажовању ученика у наставном процесу. Циљ овог рада је испитивање мишљења наставника редовних школа о ефикасности у ангажовању ученика са сметњама у развоју. Узорак је чинило 40 наставника из редовних школа са територије општине Панчево. За прикупљање податаке коришћена је Скала за процену ефикасности наставника (Teachers’ Sense of Efficacy Scale) коју су развиле ауторке Моран и Хој (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Ефикасност наставника у ангажовању ученика испитивана је у односу на пол, дужину радног стажа, искуство у раду са децом саметњама у развоју и у односу на место рада (градска или сеоска школа). Након анализе добијених резултата констатовали смо да: нису утврђене статистички значајне разлике у погледу ефикасности наставника у ангажовању ученика са сметњама у развоју у односу на пол, у односу на дужину радног стажа, у односу на претходно искуство у раду са децом са сметњама у развоју и у односу на место рада (сеоска школа/градска школа).sr
dc.description.abstractInclusive education enables all children to be a part of the school community and to become an active part of that society. The role of regular education school teachers in this process is tremendous and they are expected to provide support and assistance to children with developmental disabilities. Increasing the efficiency of the education and upbringing system also requires an increase in the overall effectiveness of teachers as well as in the effectiveness of engaging students in the teaching process. The aim of this study is to examine the opinion of regular education school teachers on the effectiveness of engaging students with developmental disabilities into regular schools. The sample consisted of 40 respondents who worked as teachers in regular schools in the municipality of Pancevo. The Teachers' Sense of Efficacy Scale developed by Moran and Hoy (Tschannen-Moran & Hoy, 2001) was used to collect the data. Teachers' effectiveness in engaging students was examined in relation to gender, length of service, experience in working with children with special needs as well as in relation to the place of work (city school or rural school). After analyzing the obtained results, we concluded that: there were no statistically significant differences in the efficiency of teachers in engaging students with disabilities in relation to gender, in relation to length of service, compared to the previous experience in working with children with disabilities and in relation to the place of work (rural school/city school).sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectинклузијаsr
dc.subjectсметње у развојуsr
dc.subjectефикасност наставникаsr
dc.subjectinclusionsr
dc.subjectdisabilitiessr
dc.subjectteacher efficacysr
dc.titleMišljenja nastavnika redovnih škola o efikasnosti u radu sa decom sa smetnjama u razvojusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage48
dc.citation.spage3
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4855
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record