Show simple item record

dc.creatorJakšić, Kristina
dc.date.accessioned2022-11-09T09:09:10Z
dc.date.available2022-11-09T09:09:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4852
dc.description.abstractМождани удар или цереброваскуларни инсулт представља последицу поремећаја крвотока можданог ткива. Сваки значајни поремећај циркулације у можданом ткиву изазива пролазна или трајна оштећења. У зависиности од врсте крварења разликујемо хеморагични мождани удар и исхемични мождани удар. Последице можданог удара могу бити различите од поремећаја моторике кретања, одржавања равнотеже, поремћаја у когницији и менталном здрављу пацијента, поремећаја чулних сеназија. Све ово указује да се квалитет живота пацијенатана након можданог удара знатно мења, што утиче и на његову околину. Сходно поменутим потешкоћама са којима се сусрећу особе са мошдаим ударом, произилази и сам циљ овог истрађивања. Циљ рада био је да се, на основу прегледа домаће и стране литереатуре стекне увид о квалитету живота особа након можданог удара. Такође, у раду су изведени закљуци о значајности квалитета живот, али и факторима који у могу унапредити живот особа након можданог удара.sr
dc.description.abstractStroke or cerebrovascular stroke is a consequence of impaired blood flow to the brain tissue. Any significant circulatory disturbance in brain tissue causes transient or permanent damage. Depending on the type of bleeding, we distinguish between hemorrhagic stroke and ischemic stroke. The consequences of a stroke can be different from movement disorders, balance maintenance, disorders in the cognition and mental health of the patient, disorders of sensory senses. All this indicates that the quality of life of the patient after a stroke changes significantly, which also affects his environment. In accordance with the mentioned difficulties that people with a stroke face, the very goal of this research arises. The aim of this paper was to gain insight into the quality of life of people after a stroke, based on a review of domestic and foreign literature. Too, The paper draws conclusions about the importance of quality of life, but also the factors that can improve the life of people after a stroke.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectмождани ударsr
dc.subjectквалитет животаsr
dc.subjectquality of lifesr
dc.subjectbrain strokesr
dc.subjectstrokesr
dc.titleMoždani udar i život posle njegasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage36
dc.citation.spage4
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4852
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record