Show simple item record

dc.creatorPravdić, Sanja
dc.date.accessioned2022-06-22T12:14:20Z
dc.date.available2022-06-22T12:14:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4612
dc.description.abstractАфазија је поремећај језичке комуникације узрокован лезијом мозга који се манифестује оштећењем лингвистичких, паралингвистичких и когнитивних способности (Вуковић, 2011). Основни циљ истраживања је био да се утврди ниво квалитета комуникативног живота код особа са афазијом у поређењу с контролном групом здравих испитаника, као и да се упореди квалитет комуникативног живота између особа са флуентним и нефлуентним афазијама. Узорак је чинило 40 одраслих испитаника, који су подељени у две групе. У прву експерименталну групу је укључено 20 особа код којих је постављена дијагноза афазије, док је другу групу чинило 20 одраслих особа без поремећаја говора и језика и без података о присуству хроничних болести. Дијагноза афазије је постављена на основу Бостонског дијагностичког теста за афазије. Процена нивоа квалитета комуникативног живота извршена је помоћу Скале квалитета комуникацијског живота (QCL). Резултати су показали да је ниво квалитета комуникативног живота код особа са афазијом нижи од квалитета комуникативног живота особа без афазије. Такође, резултати показују да пацијенти са флуентним и нефлуентним афазијама испољавају различит ниво квалитета комуникативног живота.sr
dc.description.abstractAphasia is a language disorder caused by a brain lesion which manifests itself as an impairment of linguistic, paralinguistic and cognitive abilities (Вуковић, 2011). The main cause of the research was to determine the level of quality of communication life with persons with aphasia compared to the controlled group of healthy examinees, as well as to compare the quality of communication life among the people with fluent and non-fluent aphasia. The examination had included 40 adult examinees that had been divided further into two groups. The first experimental group included 20 people which had been diagnosed with aphasia, and the second group included 20 adults without speech impairment and with no record of other chronic disease. Aphasia was diagnosed based on the Boston diagnostic test for aphasia. The evaluation of the quality of communicative life was conducted under the Quality of communication life scale (QCL). Тhe results had shown that the level of quality of communication life among the people who suffered from aphasia was lower than the level of quality of communication life among the people without aphasia. In addition to this, the results had also shown that the patients with fluent and non-fluent aphasia had different level of quality of communication life.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectфлуентна афазијаsr
dc.subjectнефлуентна афазијаsr
dc.subjectквалитет комуникативног животаsr
dc.subjectfluent aphasiasr
dc.subjectnon-fluent aphasiasr
dc.subjectquality of communication lifesr
dc.titleKomparativna analiza kvaliteta komunikativnog života kod pacijenata sa fluentnim i nefluentnim afazijamasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage48
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4612
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record