Show simple item record

The influence of EEG findings on grammatical abilities of children with language disorders

dc.creatorSandić, Majda
dc.date.accessioned2022-06-22T12:13:01Z
dc.date.available2022-06-22T12:13:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4610
dc.description.abstractDeca sa jezičkim poremećajima imaju teškoće na različitim nivoima govora i jezika. Najčešće se javljaju sintaksičke, semantičke, gramatičke i leksičke teškoće. Cilj našeg istraživanja je ispitivanje uticaja EEG nalaza na gramatičke sposobnosti dece sa poremećajem u jezičkom razvoju. Uzorak se sastoji od 20 ispitanika sa razvojnim jezičkim poremećajem, koji su podeljeni u dve grupe. Svaku grupu činilo je po 10-oro ispitanika. Prvu grupu činila su deca sa razvojnim jezičkim poremećajem koja imaju izmenjen EEG nalaz, dok su drugu grupu činila deca sa razvojnim jezičkim poremećajem i urednim EEG nalazom. Procena usvojenosti gramatike i sintakse izvršena je pomoću testova uzetih iz Baterije testova IEFPG-a: Gramatika mališana, Strip priča, Slika situacije i Jezičko ocenjivanje pojedinih komponenti disfazične sintakse. Rezultati su pokazali da su ove dve grupe relativno ujednačene u pogledu usvajanja gramatike i sintakse. Iako rezultati ispitivanja nisu pokazali postojanje statistički značajne razlike između ispitivanih grupa, evidentirano je da su na pojedinim varijablama deca sa izmenjenim EEG nalazom ostvarila niža postignuća u poređenju sa decom koja imaju uredan EEG nalaz.sr
dc.description.abstractChildren with language impairment show delays in different levels of speech and language development. The most often are sintaxic, semantic, gramatical and lexical disabillities. The aim of our research is to examine the impact of EEG findings on the grammatical abilities of children with develompental language disorders. The sample is consisted of 20 children with developmental linguistic disorder, divided into two groups. Each group is consisted of 10 children. The first group is consisted of children with developmental linguistic disorder and irregular EEG findings, while the second group is consisted of children with developmental linguistic disorder and a regular EEG finding. The assessment of grammar and syntax development was done by 4 tests taken from the IEFPG Battery Test: Childrens Grammar, Strip Story, Picture Situation and Language Evaluation of Specific Components of Dysphasic Syntax. The results showed that these two groups are relatively uniform in grammatical and syntax abillities. Although, there is no evidence of a statistically significant difference between two groups, but there is an evidence that on some variables children with irregular EEG findings had lower achievements compared to children with a regular EEG finding.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectporemećaj u jezičkom razvojusr
dc.subjectpromene u EEG nalazusr
dc.subjectgramatikasr
dc.subjectsintaksasr
dc.subjectlanguage development disordersr
dc.subjectchanges in EEG findingssr
dc.subjectgrammarsr
dc.subjectsyntaxsr
dc.titleUticaj eeg nalaza na gramatičke sposobnosti dece sa poremećajima u jezičkom razvojusr
dc.titleThe influence of EEG findings on grammatical abilities of children with language disorderssr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage76
dc.citation.spage3
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4610
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record