Show simple item record

dc.creatorMinić, Vesna
dc.date.accessioned2022-06-22T12:07:33Z
dc.date.available2022-06-22T12:07:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4602
dc.description.abstractЦиљ овог истраживања је скрининг амблиопије и повезаност са различитим типовима страбизма у предшколском узрасту. Општи циљ јесте испитивање учесталости амблиопије и њене евентуалне повезаности са различитим типовима страбизма у односу на узраст и пол деце. Истраживачки инструмент чинило је прикупљање података из појединачних картона деце из Кабинета за страбизам Клинике за очне болести "Проф. др Иван Станковић". Узорак је чинило 100 испитаника, оба пола, старости од три до шест година и био је уједначен према полу. Обухватио је насумично одабране картоне деце предшколског узраста, у периоду од 2012. године до 2017. године. Резултати истраживања указали су да постоји повезаност између присуства амблиопије и присуства страбизма код испитаника; да се амблиопија не јавља чешће на левом оку што је било претпостављено; нису установљене полне разлике, мада у овом домену има простора за проширење узорка и даља истраживања; постоје разлике у присуству амблиопије у односу на узраст обзиром да су најмлађи испитаници показивали нижи степен амблиопије од старијих.sr
dc.description.abstractThe subject of research is the screening of amblyopia and the connection with various types of strabismus in pre-school age. The overall goal of the research is to examine the frequency of amblyopia and its possible association with different types of strabismes in relation to the age and sex of children. The research instrument consisted of collecting data from individual records of children from the Strabism Department of the Clinic for Eye Diseases "Prof. Dr. Ivan Stanković". The sample consisted of 100 respondents, both gender, three to six years old, and was equal in gender. It included randomly selected individual records of pre-school children in the period from 2012 to 2017. The results of the study indicated that there is a connection between the presence of amblyopia and the presence of strabismus in the respondents; that amblyopia does not appear more often on the left eye than was presumed; there are no comlete differences, although in this domain there is a space for sample expansion and further research; there are differences in the presence of amblyopia in relation to age, as the youngest respondents showed a lower degree of amblyopia than the elderly.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectамблиопијаsr
dc.subjectстрабизамsr
dc.subjectоштрина видаsr
dc.subjectскинингsr
dc.subjectamblyopiasr
dc.subjectstrabismussr
dc.subjectvisual acuitysr
dc.subjectskiningsr
dc.titleSkrining ambliopije i strabizma kod dece predškolskog uzrastasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage62
dc.citation.spage6
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4602
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record