Show simple item record

dc.creatorĆirković, Marina
dc.date.accessioned2022-06-22T12:03:48Z
dc.date.available2022-06-22T12:03:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4598
dc.description.abstractGlavni ciljevi ovog istraživanja bili su: utvrđivanje stepena učestalosti i intenziteta doživljene stigme kod roditelja dece sa intelektualnom ometenošću (IO) i poremećajima autističnog spektra (ASP), poređenje doživljene stigme kod ove dve grupe roditelja, kao i ispitivanje povezanosti doživljene stigme sa relevantnim socio-demografskim varijablama (uzrast deteta, pol, obrazovni nivo i socioekonomski status roditelja i tip porodice). U istraživanju je učestovalo ukupno 102 roditelja dece sa IO i ASP uzrasta od 3 do 18 godina. Za ispitivanje učestalosti i intenziteta doživljene stigme korišćena su adaptirane verzije skala SES (Stigma Experience Scale – Family Version)) i SIS (Stigma Impact Scale – Family Version). Rezultati pokazuju da se čak 80% roditelja suočava sa stigmatizacijom svog deteta, a da 53% roditelja i lično doživljava stigmatizaciju (tzv. stigma po asocijaciji). Utvrđeno je da je doživljena stigma (i u pogledu učestalosti i u pogledu intenziteta) značajno izraženija kod roditelja dece sa ASP u odnosu roditelje dece sa IO, kod majki u odnosu na očeve, kao i kod samohranih roditelja u odnosu na roditelje koji decu odgajaju u potpunim porodicama. Takođe, potvrđeno je da socio- ekonomski status i uzrast deteta slabo do umereno negativno koreliraju sa učestalošću i intenzitetom doživljene stigme kod roditelja. Sa druge strane, nije utvrđena statistički značajna povezanost između obrazovnog nivoa roditelja i učestalosti i intenziteta doživljene stigme. Komparacija uticaja pojedinačnih faktora, uz pomoć multiple regresione analize, pokazuje da su, kada se kontroliše uticaj ostalih relevantnih varijabli, značajni prediktori učestalosti i intenziteta doživljene stigme (redom prema značaju): vrsta smetenje (ASP), pol roditelja (majke) i tip porodice (nepotpuna).sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectstigmasr
dc.subjectroditeljstvosr
dc.subjectrazvojne smetnjesr
dc.subjectintelektualna ometenostsr
dc.subjectporemećaji autističnog spektrasr
dc.titleUčestalost i intenzitet doživljene stigme kod roditelja dece sa intelektualnom ometenošću i poremećajima autističnog spektrasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage73
dc.citation.spage3
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4598
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record