Show simple item record

dc.creatorKandić-Popović, Zorica
dc.date.accessioned2022-04-29T07:02:36Z
dc.date.available2022-04-29T07:02:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-86-80113-58-6
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4461
dc.description.abstractNastavnim planom Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na Smeru za prevenciju i tretman poremecaja ponašanja, predviden je predmet Krivicno pravo (materijalno i procesno pravo). Udžbenik Krivicno pravo, Opšti deo rezultat je nastojanja da se studentima ovog studijskog smera prezentira materija Opšteg dela koja bi po obimu bila prilagodena tom profilu strucnjaka. Na Smeru za prevenciju i tretman poremecaja ponašanja krivicnopravna materija potrebna je, naime, u okvirima koji ce omoguciti osnovna znanja o pojmu krivicnog dela, elementima krivice, krivicnim sankcijama i drugim krivicnopravnim kategorijama, kako bi studenti bolje razumeli fenomen kriminaliteta i njegovu društvenu uslovljenost. Zato je prevashodna namena ovog udžbenika da studentima olakša snalaženje u problematici materijalnog krivicnog prava, i to u Opštem delu, koji je osnov za razumevanje Posebnog dela, i krivicno-procesnog prava. Udžbenik je namenjen i drugim zainteresovanim studentima ili pojedincima koji žele da se upoznaju s važecim opštim materijalnim krivicnim zakonodavstvom u Republici Srbiji, ukljucujuci i materijalnopravni status maloletnih izvršilaca krivicnih dela. Udžbenik je koncipiran tako da u okviru materije Opšteg dela budu obradena sva pitanja iz važeceg krivicnog zakonodavstva u Republici Srbiji, uz nastojanje da se ne zanemare ni pojedina teorijska pitanja ni stavovi sudske prakse, a u cilju lakšeg razumevanja složenih krivicnopravnih instituta. S obzirom na namenu rada, izostavljena su odredena pitanja teorijskog karaktera (na primer, teorije o uzrocnosti, teorije o vinosti), kao i pitanja koja delom spadaju u domen opšte teorije prava (pojam i vrste tumacenja, i druga). U drugom izdanju udžbenika obuhvacena je materija Opšteg dela uskladena s Krivicnim zakonikom Republike Srbije kao i sa Zakonom o maloletnim uciniocima krivicnih dela i krivicnopravnoj zaštiti maloletnih lica, zakonima koji su stupili na snagu 1. januara 2006. godine. U odnosu na prvo izdanje udžbenika Osnovi krivicnog prava (Opšti i Posebni deo), drugo izdanje je u Opštem delu u vecoj meri izmenjeno, dok obrada Posebnog dela, s obzirom na opsežne izmene u Krivicnom zakoniku Srbije, ostaje naredni zadatak autora.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju/ University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitationsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectkrivično pravosr
dc.subjectCriminal Lawsr
dc.titleKrivično pravo – opšti deosr
dc.typebooksr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage276
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4461
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record