Show simple item record

dc.creatorStojković, Katarina
dc.date.accessioned2022-04-20T10:59:39Z
dc.date.available2022-04-20T10:59:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4384
dc.description.abstractУ савременом добу он-лине свет представља простор у коме се задовољава све већи број људских потреба па тако и потребе трагања за сексуалним партнером. Све већу популарност, посебно међу младима, задобијају апликације за упознавање. Међутим, овакви обрасци проналажења партнера праћени су мишљењима да трагање за партнерима он-лине одликује повезаност са ризичним сексуалним понашањима. Ризична сексуална понашања обухватају сирок спектар понашања, а најчешће се под њиме подразумева често мењање сексуалних партнера, упуштање у сексуалне односе без заштите и под утицајем психоактивних супстанци. Циљ овог истраживања је испитати да ли постоји повезаност између ризичног сексуалног понашања и употребе апликација за упознавање. Осим социодемографских података испитали смо обрасце и карактеристике сексуалних понашања младих и употребе апликација за упознавање. Резултати су показали да постоје одређене разлике у сексуалном понашању међу корисницима и некорисницима апликација, те корисници и некадашњи корисници имају већи број сексуалних партнера током целог живота, већи број партнера у последња три месеца или партнера које су тек упознали. Свакако, не треба сметнути са ума да исте ове категорије чешће користе кондом као вид заштите. Такође, утврђено је да половина испитаника при последњем сексуалном односу није користила кондом, а преко 40% није користило никакав вид заштите од нежељене трудноће. Овоме треба додати чињеницу да скоро половина испитаника никада није ишла на прегледе на полно преносиве инфекције те с аспекта превенције ризичних сексуалних понашања ови подаци су изузетно значајни.sr
dc.description.abstractIn the modern age, the online world is a space to meet the increasing number of human needs, including sеакing for a sexual partner. Dating applications are gaining in popularity, especially among young people. However, sеакing for partner online is accompanied by the notion that this kind of behaviour is associate with risky sexual behaviors. Risky sexual behaviors include a wide range of behaviors, most commonly, involving in frequent sexual intercourse, engaging in sexual intercourse without protection and/or under the influence of psychoactive substances. The aim of this research is to examine whether there is an association between risky sexual behavior and the use of dating apps. In addition to sociodemographic data, we examined the patterns and characteristics of young people's sexual behaviors and the use of dating apps. The results showed that there are some differences in sexual behavior between users and non-users of the applications, so users and former users have a larger number of sexual partners throughout their lives, more partners in the last three months or partners that they have just met. Despie this data, we have to point out that the users and former users more often use condom as a form of protection. Also, it was found that half of the respondents did not use a condom during their last sexual intercourse, and over 40% did not use any form of protection against unwanted pregnancy. We have to add the fact that almost half of the respondents have never been screened for sexually transmitted infections and from the aspect of prevention of risky sexual behavior this data is extremely alarming.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.subjectризично сексуално понашањеsr
dc.subjectапликације за упознавањеsr
dc.subjectТиндерsr
dc.subjectrisky sexual behaviorsr
dc.subjectdating appssr
dc.subjectTindersr
dc.titlePovezanost rizičnih seksualnih ponašanja mladih sa upotrebom onlajn aplikacijasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage77
dc.citation.spage2
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4384
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record