Show simple item record

dc.creatorDamnjanović, Tamara
dc.date.accessioned2022-04-07T10:42:10Z
dc.date.available2022-04-07T10:42:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4336
dc.description.abstractСпецифични језички поремећај подразумева поремећај у говорно-језичком развоју код деце без оштећења интелигенције, слуха, емоционалних поремећаја и видљиве церебралне патологије. Циљ рада је био да се испитају лексичко-семантичке способности код деце са специфичним језичким поремећајем и измењеним EEГ налазом и код деце са специфичним језичким поремећајем без измењеног ЕЕГ налаза и утврди постоји ли статистички значајна разлика између ове две групе деце истог хронолошког узраста. Узорак је чинило 14-оро деце, узраста од 5-8 година, са специфичним развојним језичким поремећајем која се налазе на логопедском третману у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф. др Цветко Брајовић“ у Београду. Према ЕЕГ налазу испитаници су подељени у две групе. Прва група обухватала је седморо деце са дијагностикованим поремећајем у развоју говора и језика и измењеним ЕЕГ налазом, док је другу групу чинило седморо деце код којих је дијагностикован поремећај у развоју говора и језика без измењеног ЕЕГ налаза. У испитивању су примењени Тест за испитивање говорне развијености- тест дефиниција и Семантички тест. Добијени резултати обрађени су методама дескриптивне и инференцијалне статистике. Резултати су показали да постоје разлике у лексичко-семантичким способностима између деце са променама ЕЕГ налаза и деце нормалих електроенцефалографских активности.sr
dc.description.abstractSpecific language disorder implies a disorder in development of speech and language in children without damaged intelligence or hearing, emotional disorders or visible cerebral pathology. The goal of this study was examination of lexical-semantic abilites in children with specific language disorder and an altered EEG result, and in children with specific language disorder with an unaltered (normal) EEG result, as well as confirmation of statistically significant differences between these two groups of children of same age. The sample consisted of 14 children 5-8 years old with specific language disorder who are on speech therapy in the Institute for psychophysiological disorders and speech pathology „Prof dr Cvetko Brajovic“ in Belgrade. Subjects were distributed in two groups according to their EEG result. First group included 7 children with diagnosed speech and language development disorder and an altered EEG result, while the second group was made of 7 children with diagnosed speech and language development disorder with an unaltered (normal) result. Tests used in this study are “Test for questioning speech development-defiition” test and “Semantic” test. Methods of descriptive and inferential statistics were used to process the results. Results have shown that there are differences in lexical-semantic abilities between children with changes in EEG finding and children with normal electroencephalographic activity.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.titleOdnos leksičko-semantičkih sposobnosti i eeg nalaza kod dece sa poremećajem u jezičkom razvojusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage92
dc.citation.spage7
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4336
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record