Show simple item record

Educational needs and education treatment of convicted

dc.contributorVuković, Mile
dc.creatorJovanić, Goran
dc.creatorIlijić, Ljeposava
dc.date.accessioned2022-03-09T08:43:47Z
dc.date.available2022-03-09T08:43:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-86-6203-069-6
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4211
dc.description.abstractU zatvorima Srbije se nalazi znatan broj osuđenih koji nisu stekli osnovno ili srednjoškolsko obrazovanje. Autori su posvetili pažnju identifikaciji edukativnih potreba osuđenih i tretmanskim aktivnostima usmerenih na zadovoljenje tih potreba. Istraživanje je obavljeno je u Kazneno-popravnom zavodu Sremska Mitrovica na uzorku od 120 ispitanika sa edukativnim potrebama. Obrazovne potrebe su posmatrane kao potrebe za obrazovanjem na nivou osnovnoškolskog obrazovanja; sticanje stručnih kvalifikacija; naknadni završetak srednješkolskog obrazovanja, odnosno kroz potrebu prekvalifikacije. Istovremeno su analizirane i pojedine sociodemografske, kriminološke i penološke karakteristike osuđenih, kao što su starost, vrsta krivičnog dela i dužina izrečene kazne, adaptacija na zatvorski tretman i promene u ponašanju. Efektivnost obrazovnih procesa tokom izvršenja zatvorske kazne sagledavana je kroz promene u skoru rizika recidivizma i manifestovanom ponašanju tokom izvršenja zatvorske kazne. Vršene su komparacije osuđenih sa obrazovnim potrebama s obzirom na činjenicu ne/uključenosti u edukativni proces. Rezultati su pokazali poboljšanja na adaptivnom nivou, smanjenje skora rizika i pozitivno vrednovanje nastalih promena od strane uprave zatvora kod osuđenih uključenih u edukativni proces.sr
dc.description.abstractIn prisons, there is a large number of prisoners who have not a basic-primary or secondary education. The authors of this paper paid attention to the identification of training needs of prisoners and treatment activities aimed at satisfying those needs. The study was carried out in Penitentiary Sremska Mitrovica on a sample of 120 prisoners with educational needs. Educational needs are taken as the need for education at the level of primary education; acquisition of professional qualifications; subsequent completion of secondary education, or the need for retraining. Simultaneously are analyzed and individual socio-demographic, criminological and penological characteristics of the convicts, such as age, type of criminal offense and the length of sentences, adaptation to prison treatment and behavior changes. The effectiveness of the educational process during the execution of the prison sentence was perceived through changes in score of risk for recidivism and manifested behavior during the execution of a prison sentence. Were carried out comparisons with convicted educational needs with respect the fact of their no /involvement in the educational process. The results showed improvement in the adaptive level, reducing the risk score and positive valuation changes arising from the management of the prison for those convicted who are involved in the educational process.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju/ University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitationsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceZbornik radova - 9. Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Beograd, Srbija, 25–27.9.2015sr
dc.subjectzatvorsr
dc.subjectosuđenisr
dc.subjectobrazovne potrebesr
dc.subjectobrazovanjesr
dc.subjectponašanjesr
dc.subjectprisonsr
dc.subjectconvictedsr
dc.subjecteducational needssr
dc.subjecteducationsr
dc.subjectbehaviorsr
dc.titleObrazovne potrebe i edukativni tretman osuđenihsr
dc.titleEducational needs and education treatment of convictedsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.epage168
dc.citation.spage157
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/6472/Untitled19.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4211
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record