Show simple item record

dc.creatorArsić, Bojana
dc.creatorGajić, Anja
dc.creatorMaćešić-Petrović, Dragana
dc.creatorLazović, Tamara
dc.date.accessioned2022-02-23T12:44:30Z
dc.date.available2022-02-23T12:44:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-84765-58-3
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4155
dc.description.abstractPrimena različitih tipova igara se sve učestalije primenjuje u tretmanu dece i odraslih osoba sa ometenošću, a podučavanje različitih veština kroz igru eliminiše potrebu za davanjem dodatnih nagrada. Кinekt uređaji kombinuju informacije koje dolaze iz realnog sveta sa informacijama koje su kompjuterski generisane i dešavaju se u realnom vremenu. Pomoću njih ljudi koriste svoje telo i gestove da interreaguju sa računarom, bez potrebe za korišćenjem ostalih eksternih uređaja. Cilj ovog rada je pregledom postojeće literature prikazati radove koji su primenjivali kinekt aparat u tretmanu osoba sa teškoćama u razvoju, zatim ukazati na oblasti tretmana u kojima je moguće primeljivati kinekt igre, kao i efikasnost postojećih intervencija. Za pregled literature korišćen je Google Schoolar pretraživač, zatim SCIndex i ProQuest pretraživači, kao i Кonzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nauku – КoBson. Radovi su pretraživani na srpskom i engleskom jeziku. Pregled literature koji se odnosi na primenu kinekt igara u tretmanu osoba sa teškoćama u razvoju je uključivao 10 istraživanja koji su sprovedeni sa ciljem podučavanja ispitanika različitim veštinama. Ukupan uzorak svih istraživanja je imao 107 ispitanika, prosečnog uzrasta od 11.5 godina i za 17.7 tretmana u proseku, ispitanici su ovladali navedenim podučavanim veštinama sa prosečnom uspešnošću od 66.2%. U zaključnim razmatranjima su date preporuke za uspešniju primenu ovog uređaja u tretmanu osoba sa teškoćama u razvoju, kao i preporuke za implementaciju budućih istraživanja.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherDrustvo defektologa Srbijesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceZbornik rezimea – Međunarodna stručno naučna konferencija„Dani defektologa Srbije” , Zlatibor,17- 20. Februar, 2022.sr
dc.subjectkinekt igresr
dc.subjectometenostsr
dc.subjecttehnologijasr
dc.subjecttretmansr
dc.subjectpodučavanjesr
dc.titlePrimena kinekt igara u tretmanu osoba sa teškoćama u razvojusr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.epage212
dc.citation.spage212
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/5992/bitstream_5992.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4155
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record