Show simple item record

Phonological awareness of children with developmental dyphasia and dyslexia

dc.creatorKantar, Sunčica
dc.date.accessioned2021-12-15T13:53:08Z
dc.date.available2021-12-15T13:53:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4021
dc.description.abstractФонолошка свесност се одређује као способност опажања, анализе, синтезе и генерисања лексичких и сублексичких јединица језика. Према Голубовић С., која је и дефинисала (2003, 2006, 2007, 2012, 2016, 2017) елементи фонолошке свесности су: аудиторна перцепција, аудиторна диференцијација, аудиторна анализа, аудитона синтеза, аудиторно комбиновање, аудиторна меморија, правилна и континуална аудиторна класификација, аудиторни облик или аудиторно препознавање речи, формирање рима, алитерација и интонација или акценат. Код деце без сметњи у учењу ови елементи су нормално развијени. Међутим, код дислексије и развојне дисфазије утврђени су дефицити у развоју ових елемената, на шта указују бројна истраживања. Сама способност читања се заснива на способности препознавања графема, као и на унутрашњем говору којим се остварује симболичка конверзија графема у фонеме. Развојна дисфазија је поремећај развоја експресивног и рецептивног говора, са специфичним патолошким обрасцима испољавања, дисторзијом и супституцијом фонема и речи које добијају облик парафазичких продукција, које се не јављају ни у једном стадијуму нормалног језичког развоја, а које се задржавају веома дуго, док је социјални развој ове деце релативно нормалан, без интелектуалне ометености, аутизма, неразвијености слуха и других поремећаја (Голубовић, 2003, 2006, 2007, 2012, 2016, 2017). Налази бројних истраживања показују дефицит у развоју елемената фонолошке свесности код деце са развојном дисфазијом и дислексијом у поређењу са децом типичног развоја.sr
dc.description.abstractPhonological awareness is defined as the ability to perceive, analyze, synthesize, and generate lexical and sublexical units of language. Its components are: auditory perception, auditory differentiation, auditory analysis, auditory synthesis, auditory combination, auditory memory, etc. In children without learning disabilities, these elements are largely preserved. However, in dyslexia and developmental dysphasia, these elements are in deficit. The ability to read itself is based on the ability to recognize graphemes, as well as on internal speech which achieves the symbolic conversion of graphemes into phonemes. Developmental dysphasia is a disorder of expressive and receptive speech development, with specific patterns of expression. The findings increasingly show that phonological awareness in both disorders is deficient compared to the typical group of children.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectфонолошка свесностsr
dc.subjectдислексијаsr
dc.subjectразвојна дисфазијаsr
dc.subjectчитањеsr
dc.subjectphonological awarenesssr
dc.subjectdyslexiasr
dc.subjectdevelopmental dysphasiasr
dc.subjectreadingsr
dc.subjectdeficitsr
dc.titleFonološka svesnost dece sa razvojnom disfazijom i disleksijomsr
dc.titlePhonological awareness of children with developmental dyphasia and dyslexiasr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage70
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4021
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record