Show simple item record

dc.creatorJanković, Andrea
dc.date.accessioned2021-12-15T13:48:36Z
dc.date.available2021-12-15T13:48:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/4016
dc.description.abstractПородични фактори и васпитни стилови родитеља могу утицати на испољавање маладаптивног понашања код деце са сметњама у развоју. Циљ истраживања био је испитивање повезаности породичне кохезивности и адаптибилности и васпитних стилови родитеља са испољавањем агресивности код деце.За испитивање породичне кохезивности и адаптибилности коришћена је Скала породичне адаптибилности и кохезивности ( Family Adaptation and Cohesion Scales – FACES-III; Olson, 1991). Упитником за процену понашања и димензија родитељства (The Parenting Behaviours and Dimensions Questionnaire; Reid et al., 2015) испитани су родитељски васпитни стилови. За процену агресивности коришћена је Скала за процену дечије хостилности и агресивности – реактивне/проактивне (The Children's Scale of Hostility and Aggression – Reactive/Proactive; Farmer & Aman, 2009). Узорак је чинило 40 испитаника старости од осам до 18 година, од чега 20 (50%) испитаника са аутизмом и 20 (50%) испитаника са интелектуалним ометеношћу. Резултати су показали да испитаници са аутизмом испољавају виши степен агресивности у односу на испитанике са интелектуалном ометеношћу. Испољавање агресивности у домену злостављања и физичког насиља је повезано са кажњавајућом и попустљивом родитељском дисциплином. Испољавање вербалне и прикривене агресивности је повезано са породичном кохезивношћу. Дискутовани су неадекватни васпитни стилови као фактор који доприноси агресивности.sr
dc.description.abstractParental factors and parenting behaviors may influence the manifestation of maladaptive behavior in children with disabilities. The aim of the study was to examine the relationship between family cohesiveness and adaptability and parental educational practices with the expression of aggression in children. The Family Adaptation and Cohesion Scales (FACES-III; Olson, 1991) was used to examine family cohesiveness and adaptability. The Parenting Behaviors and Dimensions Questionnaire (Reid et al., 2015) examined the parenting behaviors and dimensions. The Children's Hostility and Aggression Scale - Reactive / Proactive (Farmer & Aman, 2009) was used to assess aggression. The sample consisted of 40 participants aged eight to18 years - 20 (50%) with autism and 20 (50%) with intellectual disability. The results showed that participants with autism have higher levels of aggression than those with intellectual disability. Aggression in the domain of bulling and physical violence is associated with punishing and permising parenting discipline. The expression of verbal and covert aggression is associated with family cohesiveness. Inadequate educational practices are discussed as a contributing factor to aggression.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectпородицаsr
dc.subjectваспитањеsr
dc.subjectпроблеми у понашањуsr
dc.subjectагресивностsr
dc.subjectfamilysr
dc.subjectparentingsr
dc.subjectbehavioral problemssr
dc.subjectaggressionsr
dc.titleUticaj porodice na ponašanje dece sa smetnjama i teškoćama u razvojusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage58
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_4016
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record