Show simple item record

dc.creatorNikolić, Sanja
dc.date.accessioned2021-12-14T12:20:58Z
dc.date.available2021-12-14T12:20:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3994
dc.description.abstractПут до бољег образовања води преко заинтересованих, обучених и мотивисаних наставника. У последњих неколико деценија наша земља улаже много у интеграцију информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у образовно-васпитни процес, укључујући и организацију обучавања наставног кадра у школама. Међутим, мало се зна о перцепцији наставника о примени ИКТ у наставном процесу код нас. Ова студија има за циљ да утврди перцепцију наставника о примени ИКТ у раду са децом са сметњама у развоју, узимајући у обзир и однос са одређеним социодемографским карактеристикама. За процену перцепције наставника о примени ИКТ-а у наставном процесу са децом са сметњама у развоју коришћена је Скала перцепције наставника према ИКТ-а у наставном процесу (Perceptions towards ICTs in teaching-learning process scale; Baş, Kubiatko, & Sünbül, 2016) која се састоји од 25 ајтема. Скала је подељена на три субскале: субскала Ставови (Attitude scale – АТТ), субскала Применљивост (Usage scale – US) и субскала Уверења (Belief – BEL). Узорком је обухваћено 52 запошљена Школе за децу са сметњама у развоју "11.Октобар" у Лесковцу, уједначен по полу и старости испитаника. Анализом резултата је утврђено да наставници имају позитивну перцепцију и уверења према употреби ИКТ у наставном процесу, али сама имплементација није на задовољавајућем нивоу, јер је јако мали број наставника користи у раду. Разлике у прецепцији према употреби ИКТ у односу на социодемографске карактеристике не постоје. У раду су детаљније представљени резултати истраживања, као и ограничења, а дате су и препоруке будућим истраживачима.sr
dc.description.abstractThe way to better education leads through interested, trained and motivated teachers. In the last few decades, our country has invested a lot in the integration of information and communication technology (ICT) in the educational process, including the organization of training teachers in schools. However, little is known about the perception of teachers about the application of ICT in the teaching process in our country. This research has got the objective to determine teachers' perceptions of the use of ICT in working with children with disabilities, taking into consideration the relationship with certain sociodemographic characteristics. For assessment of teachers' perceptions of the use of ICT in the teaching process with children with disabilities, the Teachers' Perception Scale towards ICT in the teaching process was used (Baş, Kubiatko, & Sünbül, 2016). consisting of 25 items. The scale is divided into three subscales: the Attitude (ATT) subscale, the Usage (US) subscale and the Belief (BEL) subscale. The sample included 52 employees of the School for Children with Developmental Disabilities "October 11th" in Leskovac, equal in gender and age of the respondents. The analysis of the results has showed that teachers have a positive perception and beliefs towards the use of ICT in the teaching process, but the implementation itself is not at a satisfactory level, because a very small number of teachers use it in their work. There are no differences in perception towards the use of ICT related to sociodemographic characteristics. This paper presents the results of the research in more details, as well as the limitations, and gives recommendations to future researchers.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectИКТsr
dc.subjectперцепција наставника о примени ИКТ у наставном процесуsr
dc.subjectICTsr
dc.subjectteachers' perception of the application of ICT in the teaching processsr
dc.titlePercepcija nastavnika o primeni informaciono- komunikacionih tehnologija u nastavnom procesusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage39
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3994
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record