Show simple item record

dc.creatorSretenović, Ivana
dc.creatorPavlović, Jovana
dc.creatorIvanović, Kristina
dc.date.accessioned2021-12-06T14:03:51Z
dc.date.available2021-12-06T14:03:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-89713-07-7
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3928
dc.description.abstractU okviru kvaliteta života osoba obolelih od multiple skleroze pokretljivost se ističe kao jedan od značajnih parametara koji određuju nivo tog kvaliteta jer utiče na sposobnost suočavanja sa bolešću, učešće u aktivnostima svakodnevnog života i na produktivnost. Takođe, ovaj uticaj znatno je više prisutan kod osoba sa težim motoričkim oštećenjem u odnosu na osobe bez ovakvog oštećenja. Cilj rada je bio da se ispita nivo motoričkog funkcionisanja, kroz analizu pokretljivosti osoba sa multiplom sklerozom koje žive na teritoriji grada Beograda. Analizirana je baza podataka Društva multiple skleroze Srbije, a uzorak obuhvata oko 1500 ispitanika. Rezultati su pokazali da je kod najvećeg broja osoba sa multiplom sklerozom prisutan samostalan ali otežan hod (36.30%), dok samostalano bez teškoća hoda 26.70%. Treću najbrojniju kategoriju čine osobe koje hodaju uz pomoć pomagala (16.54%), dok su kod ostalih kategorija prisutni daleko manji procenti, pa tako 11.08% hoda uz pomoć druge osobe, 4.34% osoba se ne kreće, 4.28% se kreće uz pomoć kolica koja vozi sam i 0.79% uz pomoć kolica koja vozi druga osoba. U svrhu boljeg razumevanja načina kretanja ovih osoba, pregledana je i kategorija ortopedska pomogala koja je pokazala da najveći procenat članova ne koristi nikakva pomagala (63.66%), da 8.02% koristi invalidska kolica (mehanička/električna), da pomagala (štap i štake) koristi 21.74%, dok 5.85% spada pod podkategoriju drugo. Analiza potreba članova pokazala je da 11.11% zahteva pomoć u kući, dok 1.87% članova ima potrebu za angažovanjem personalnog asistenta. Značaj dobijenih rezultata može se prepoznati u kreiranju odgovarajućih i organizovanih mera podrške, koje bi mogle da doprinesu poboljšanju kvaliteta života u vezi sa zdravljem kod osoba sa multiplom sklerozom.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherResursni centar za specijalnu edukacijusr
dc.relationClanak predstavlja rezultat rada na projektu ,,Podrska posebno osetljivim gru­ pacijama stanovnistva, psihosocijalna i medicinska podrska osobama sa inva­ liditetom i njihovim porodicama - Psihosocijalna podrska osobama sa intelek­ tualnom ometenoscu i njihovim porodicama" ciju realizaciju finansira Gradska uprava Grada Beograda - Sekretarijat za zdravstvo.sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceZbornik rezimea -VII stručno-naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju",Beograd,27-28.Novembar,2021sr
dc.subjectmultipla sklerozasr
dc.subjectmotoričko funkcionisanjesr
dc.subjectkvalitet životasr
dc.subjectmere podrškesr
dc.titleAnaliza pokretljivosti kod osoba sa multiplom sklerozom na teritoriji grada Beogradasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.spage50
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/4836/bitstream_4836.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3928
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record