Show simple item record

dc.creatorMilenković, Nikola
dc.date.accessioned2021-12-01T14:14:21Z
dc.date.available2021-12-01T14:14:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3909
dc.description.abstractИнклузивно образовање подразумева активност индивидуе и друштва, процес учења и подучавања у коме долази до релативно трајних и прогресивних промена појединца. Академски успех је показатељ прилагођености ученика школској средини. Циљ овог истраживања је да се прегледом научне и стручне литературе издвоје и анализирају радови који су се бавили утицајем инклузије на академска постигнућа ученика основне школе. При прегледу литературе коришћен је Google Scholar Advanced Search. Анализирано је десет радова, осам емпирјских и два прегледна рада. Добијени резултати показују да инклузивно образовање има неутралан до позитиван ефекат на академска постигнућа ученика са сметњама у развоју, као и да није утврђено да ће ученици са сметњама у развоју имати негативан утицај на академска постигнућа својих вршњака типичне популације у одељењу. Ученици са сметњама у развоју не треба да пролазе кроз сегрегацију већ инклузију у редовни систем образовања са подршком, а улога државе и институција је таква да отклони баријере и омогући редовним школама да прођу што брже кроз период транзиције.sr
dc.description.abstractInclusive education implies the activity of the individual and society, the process of learning and teaching in which there are relatively permanent and progressive changes of the individual. Academic success is an indicator of student's adaptation to the school environment. The aim of this paper is to review and analyze the scientific and professional literature that have addressed the impact of inclusion on the academic achievements of primary school students. Google Scholar Advanced Search was used when reviewing the literature. The research included 10 papers, 8 empirical and 2 review papers. The obtained results show that inclusive education has a neutral to positive effect on the academic achievements of students with disabilities, and that it has not been determined that students with disabilities will have a negative impact on the academic achievements of their peers in the class. Students with disabilities should not go through segregation, but inclusion in the regular system of education with support, and the role of the state and institutions should be to remove barriers and enable regular schools to go through the transition period as quickly as possible.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectинклузијаsr
dc.subjectакадемско постигнућеsr
dc.subjectутицај инклузије на академска постигнућаsr
dc.subjectinclusionsr
dc.subjectacademic achievementsr
dc.subjectthe impact of inclusion on academic achievementsr
dc.titleUticaj inkluzivnog obrazovanja na akademska postignuća kod učenika osnovne školesr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage42
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3909
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record