Show simple item record

dc.creatorTrivanović, Radmila
dc.date.accessioned2021-12-01T14:10:38Z
dc.date.available2021-12-01T14:10:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3904
dc.description.abstractОд почетка XX века и поајве социјалног модела ометености пажња је све више усмерена на промовисање социјалне инклузије особа са ИО. Стигматизација особа са ИО је свеприсутна појава упркос активном информисању особа типичне популације о различитим потребама и правима особа са ИО. Ниво опажања стигматизације може значајно да утиче на особу са ИО и на њен селф концепт. Циљ овог рада је да се прикажу релевантни налази досадашњих истраживања на тему слике о себи и стигме код особа са интелектуалном ометеношћу, укључујући и особе са Дауновим синдромом. За претрагу литературе коришћен је сервис Концорзијума библиотеке Србије за обједињену набавку (KOBSON), претраживачи Google Scholar и SCIndeks. Претраживана је литература на српском и на енглеском језику. Као што је наведено у многобројним дефиницијама селф концепта, перцепција о самом себи се ствара у социјалном контексту. Стога социјално поређење и ставови особа из окружења значајно утичу на стварање слике о себи. Досадашња истраживања су показала да особе са ИО често доживљавају стигматизацију, негативно процењују себе поређењем са особама ТП и имају лошију слику о себи. У овом раду приказана су истраживања која износе доказе да корелација између наведених конструкта постоји и да су особе са ИО ризико популација када је у питању ниско самопоуздање, негативна слика о себи, доживљај стигматизације.sr
dc.description.abstractSince the beginning of the 20th century and the emergence of the social model of disability, attentionhas been increasingly focused on promoting the social inclusion of people with disabilities. Stigmatization of people with disabilities is a ubiquitous phenomenon despite affecting the person with IO on his self concept. The aim of this paper is to present the relevant findings of previous research on the topic of self-image and stigma in people with intellectual disabilities, including people with Down syndrome. The service of the Consortium of the Library of Serbia for Unified Procurement (KOBSON), search engines Google Scholar and SCIndeks were used to search the literature. Literature in Serbian and English was searched. As stated in numerous definitions of the self-concept, self-perception is created in a social context. Therefore, social comparison and attitudes of people from the environment significantly affect the creation of an image of oneself. Previous research has shown that people with EB often experience stigmatization, negative self-assessment compared to people with TP, and have a worse self-image. This paper presents research that provides evidence that the correlation between these constructs also exist that people with EB are at risk population when it comes to low self-confidence, negative self-image, experience of stigmatization.sr
dc.language.isosrsr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.subjectинтелектуална ометеностsr
dc.subjectселф концептsr
dc.subjectсоцијално поређењеsr
dc.subjectстигматизацијаsr
dc.subjectintellectual disabilitysr
dc.subjectself-conceptsr
dc.subjectsocial comparisonsr
dc.subjectstigmasr
dc.titleSlika o sebi i stigma osoba sa intelektualnom ometenošćusr
dc.typemasterThesissr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage27
dc.citation.spage1
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3904
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record