Show simple item record

Autism – the development, clinical symptoms And importance of education

dc.creatorMarić, Mia
dc.date.accessioned2021-11-02T13:21:46Z
dc.date.available2021-11-02T13:21:46Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0354-8759
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3754
dc.description.abstractAutizam predstavlja specifičan razvojni poremećaj, koji zahvata veći broj funkcija i u značajnoj meri određuje ne samo način života deteta sa poremećajem, već i njegovog celokupnog okruženja, koje svoje ponašanje treba da adaptira i prilagodi detetu. Savremena istraživanja govore da je ovaj poremećaj zastupljeniji na dečjem uzrastu, nego što se ranije smatralo, međutim, određena područja ovog fenomena još uvek su nedovoljno ispitana i tek se očekuju značajniji pomaci kada je reč o istraživanjima autističnog poremećaja. Kroz ovaj rad će nastojati da se prikaže pregled relevantnih teorijskih koncepcija i nalaza savremenih istraživanja, koja su se bavila autizmom- njegovom kliničkom slikom, epidemiologijom, etiologijom i preporukama za pristup deci sa ovim poremećajem, uzimajući u obzir razvojnu perspektivu i značaj obrazovanja dece sa odlikama autističnog spektra. Ovaj kompleksan i jedinstven razvojni poremećaj neophodno je sagledati u celosti, iz različitih uglova, kako bi se što bolje upoznala problematika ove dece i na najadekvatniji način kreirali odgovarajući pristupi, koji bi bili u funkciji ne samo redukovanja njihovih teškoća, već i podsticanja razvoja, sa polaznom osnovom u isticanju i unapređenju potencijala, koje ovakva deca svakako imaju.sr
dc.description.abstractAutism is a specific developmental disorder, which includes a number of symptoms and significantly determines not only a way of life of the child with the disorder, but also his entire environment, that their behavior needs to adapt and adjust to the child. Modern research shows that this disorder is more prevalent in childhood than previously thought, however, certain areas of this phenomenon are still not well understood, but we are expecting significant progress in the research of this phenomenon. Through this work will seek to present an overview of relevant theoretical concepts and findings of modern research, dealing with autism- clinical symptoms, epidemiology, etiology, and recommendations for the approach to children with this disorder, taking into context of the development perspective and the importance of educating children with characteristics of autistic spectrum. This unique and complex developmental disorder is necessary to examine in full, from different aspects, with the purpose to prove more familiar problems of these children and to create the most appropriate approaches that would serve not only reducing their difficulties, but also encouraging the development, with starting point in highlighting and promoting potential of these children, that they certainly have.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherDrustvo defektologa Srbijesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ICF)sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceBeogradska defektološka školasr
dc.subjectразвојни поремећајиsr
dc.subjectаутизам, аутистични спектарsr
dc.subjectинклузивно образовање.sr
dc.subjectdevelopmental disorderssr
dc.subjectautismsr
dc.subjectautistic spectrumsr
dc.subjectinclusive educationsr
dc.titleAutizam – razvojni put, klinička slika i značaj obrazovanjasr
dc.titleAutism – the development, clinical symptoms And importance of educationsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.epage612
dc.citation.issue3
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage601
dc.citation.volume17
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/4232/13.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3754
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record