Recent Submissions

  • Socijalna misao 2020/1 

    Dubravka Gavrilović, (Izdavačko preduzeće socijalna misao, Republički zavod za socijalnu zaštitu Srbije, Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2021)
  • Socijalna misao 2020/2 

    Dubravka Gavrilović, (Izdavačko preduzeće socijalna misao, Republički zavod za socijalnu zaštitu Srbije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, 2020)
  • Čisto na dodir Uputstvo za održavanje kuće za mlade sa oštećenjem vida 

    Bull, Kathy; Lind-Sinanian, Susan; Martin, Eleanor (Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ICF), 2008)