Now showing items 594-613 of 615

   Titles
   V stručno naučni skup sa međunarodnim učešćem 'Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju' [1]
   Vaspitno-obrazovni problemi i uzroci školskog neuspeha kod gluvih I nagluvih učenika [1]
   Verbal associations emotionally colored words [1]
   Verbal communication disorders and otoacoustic emission [1]
   Verbalne asocijacije kod emotivno obojenih reči [1]
   Vestibular disfunction in children [1]
   VII stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“ [1]
   Visuomotor control in children with a lesion of plexus brachialis [1]
   Visuospatial functions and graphomotor expression In relation to utilized lateralization and gender [1]
   Vizuomotorna kontrola kod dece sa lezijom plexus brachialisa [1]
   Vizuospacijalne funkcije i grafomotorno izražavanje u odnosu na upotrebnu lateralizovanost i pol [1]
   Vrste metoda u učenju - revijalni prikaz teorije Džeroma Brunera [1]
   Vršnjački posredovane intervencije kod učenika sa intelektualnom ometenošću i/ili poremećajem iz spektra autizma [1]
   Working memory and academic achievement in children with mild intellectual disability [1]
   Zainteresovanost osoba sa lakom intelektualnom ometenošću za zaposlenje [1]
   Zakon o sprečavanju nasilja u porodici – ograničenja i rizici [1]
   Značaj iskustva i obučenosti nastavnika za stavove i interakciju s osobama s ometenošću, za zabrinutost i procenu samoefikasnosti u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja [1]
   Značaj muzike za decu sa poremećajem iz spektra autizma: Pregled empirijskih nalaza [1]
   Značaj rane intervencije u tretmanu teškoća u intelektualnom razvoju [1]
   Znakovni jezik - osnovni način komunikacije gluvih [1]