Show simple item record

Key determinants of the resilience construct

dc.creatorNešić, Marija
dc.date.accessioned2021-06-17T14:07:13Z
dc.date.available2021-06-17T14:07:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0354-401X
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3266
dc.description.abstractKoreni proučavanja rezilijentnosti, kao jednog od predstavnika modela pozitiv- nog razvoja, vezuju se za izučavanje uspešnog razvoja dece u situacijama rizika ili nedaća. U tom smislu, rezilijentnost se predstavlja putem uspešne adaptacije poje- dinca u situacijama rizika. Složenost ovog konstrukta dovela je do njegovog razli- čitog definisanja, operacionalizovanja i pristupa od strane brojnih autora koji su se time bavili. Cilj rada je da sumira obimnu literaturu, te ukratko predstavi faze naučnog proučavanja rezilijentnosti i prikaže različite pristupe u definisanju ovog konstrukta. Posebna pažnja posvećena je jednom od savremenih pristupa, defi- nisanju rezilijentnosti kao procesa, i u okviru toga njegovom socijalno-ekološkom razmatranju.
dc.description.abstractThe roots of resilience research, as one of the representatives of the model of positive development, are related to the study of the successful development of children in situations of risk or adversity. In this sense, resilience is presented through the successful adaptation of the individual in risk situations. The complexity of this constuct has led to its different definition, operationalization and approach by numerous authors who have dealt with it. The aim of this paper is to summarize the extensive literature and briefly present the phase of scientific study of resilience and different approaches in defining this constuct. Special attention is paid to one of the modern approches, defining resilience as a process, and within that its socio-ecological consideration.
dc.languagesr
dc.publisherIzdavačko preduzeće socijalna misao
dc.publisherRepublički zavod za socijalnu zaštitu Srbije
dc.publisherFakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceSocijalna misao
dc.subjectrezilijentnost
dc.subjectpozitivan razvoj
dc.subjectrizici, nedaće
dc.subjectresilience
dc.subjectpositive development
dc.subjectrisks
dc.subjectadversity
dc.titleKljučne odrednice konstukta rezilijentnostisr
dc.titleKey determinants of the resilience construct
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage73
dc.citation.issue98
dc.citation.other(98): 59-73
dc.citation.rankM53
dc.citation.spage59
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/3213/Nesic.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3266
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record