Show simple item record

Psychosocial support of adequate attachment development in children reared in institutions

dc.contributorVuković Mile
dc.contributorŽunić Pavlović Vesna
dc.contributorGrbović Aleksandra
dc.contributorRadovanović Vesna
dc.creatorStojković, Irena
dc.creatorJelić, Marija
dc.date.accessioned2021-06-17T13:59:18Z
dc.date.available2021-06-17T13:59:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-6203-129-7
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3128
dc.description.abstractCilj rada je analiziranje literature o afektivnoj vezanosti dece koja odrastaju u institucijama i davanje preporuka za podršku adekvatnom razvoju afektivne vezanosti kod te dece. Deca koja odrastaju u institucijama doživljavaju kašnjenje u fizičkom, saznajnom i emocionalnom razvoju. Neadekvatan razvoj afektivne vezanosti, odnosno emocionalne veze između deteta i osobe koja o njemu brine, često se pokazuje kao posrednik između institucionalnog konteksta i razvojnih ishoda kod ove dece. U radu je izvršen pregled istraživanja o karakteristikama afektivne vezanosti kod dece koja rastu u institucijama, o faktorima koji utiču na razvoj njihove afektivne vezanosti i pružene su preoporuke u vezi sa podrškom razvoju adekvatne afektivne vezanosti ove dece. Istraživanja iz različitih zemalja pokazuju da je sigurna afektivna vezanost ređa, dok su nesigurni i dezorganizovani stil afektivne vezanosti češći kod dece koja odrastaju u institucijama u poređenju sa drugom decom. Dalje, neki autori sugerišu da deca koja odrastaju u institucijama ne razvijaju u potpunosti oblikovane stilove afektivne vezanosti. Odrastanje u institucijama, usled velikog broja dece u odnosu na broj osoba koja se o njima staraju, čestih promena osoblja, ili prelazaka dece u različite grupe, većinom uskraćuje deci mogućnost da stvore neprekinuti odnos sa osetljivim negovateljem koji je preduslov za adekvatan razvoj afektivne vezanosti. Pokazuje se da razvoju adekvatne afektivne vezanosti kod dece koja rastu u institucijama pogoduju sledeće osobine stručnih osoba koje o njima brinu: topao emocionalni ton, interakcija sa detetom koja je u skladu sa detetovim uzrastom, osetljivost na dečje potrebe i odgovaranje na njih. Proporuke su da se za rad u institucijama za decu bez roditeljskog staranja vrši pažljivi odabir stručnjaka koji su motivisani za taj rad, da se institucije organizuju na načine koji stvaraju uslove za stvaranje dugotrajnog odnosa između deteta i osobe koja o njemu brine, i da se osoblju u tim institucijama pruži obrazovanje u vezi sa načinima interakcije sa decom koji povoljno doprinose razvoju afektivne vezanosti dece.
dc.description.abstractThe aim of the paper is to analyze the literature on attachment in children reared in institutions and to provide recommendations regarding support of adequate attachment development in these children. Children reared in institutions experience delays in physical, cognitive and emotional development. Inadequate development of attachment, i.e. of an affectionate tie between a child and a caregiver, has often been shown to mediate the relationship between institutional context and developmental outcomes in these children. In the present paper we review studies on the characteristics of the attachment in children reared in institutions, on the factors which influence the development of attachment in these children, and we provide recommendations for supporting their adequate attachment development. Studies from various countries show that secure attachment is less frequent, whereas insecure and disorganized styles of attachment are more frequent in institutionalized children in comparison to other children. Furthermore, there are suggestions that institutionalized children might not develop fully formed attachments. Institutional rearing, due to high children per caregiver ratio, frequent turnovers of staff, or transfers of a child to numerous groups, often deprives children of the possibility to form a continuous relationship with a sensitive caregiver which is a prerequisite for adequate attachment development. The characteristics of a professional caregiver which have been shown to be beneficial for attachment development are warm emotional tone, age-appropriate interaction with a child,and sensitivity and responsiveness to child’s needs. It is recommendable to carefully select professionals who are motivated for the work in institutions for children without parental care, to organize an institution in manners which enable longstanding relationships between children and particular caregivers, and to provide staff with education referring to ways of interacting with children which are beneficial for the development of attachment.
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju/ University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceZbornik radova - 10. Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Beograd, Srbija, 25–26. 10.2019.
dc.sourceZbornik radova - 10. Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Beograd, Srbija, 25–26. 10.2019.
dc.subjectdeca koja odrastaju u institucijama
dc.subjectdeca bez roditeljskog staranja
dc.subjectafektivna vezanost
dc.subjectemocionalni razvoj
dc.subjectinstitutionalized children
dc.subjectchildren without parental care
dc.subjectattachment
dc.subjectemotional development
dc.titlePsihosocijalna podrška adekvatnom razvoju afektivne vezanosti kod dece koja odrastaju u institucijamasr
dc.titlePsychosocial support of adequate attachment development in children reared in institutions
dc.typeconferenceObject
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage64
dc.citation.other: 57-64
dc.citation.spage57
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/5470/Untitled7.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_3128
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record