Now showing items 1961-1980 of 6243

   Titles
   Izgovor glasova i razumljivost govora kod petogodišnje i šestogodišnje dece [1]
   Izgovor glasova srpskog jezika u izolovanim rečima i rečenicama kod gluvih i nagluvih učenika osnovnoškolskog uzrasta sa slušnim aparatima i kohlearnim implantom [1]
   Izgovor glasova, fonemski sluh i veština stvaranja pojmova kod dece prvog razreda [1]
   Izloženost defektologa nasilnom ponašanju tokom obrazovno-vaspitnog rada [1]
   Izloženost nastavnika nasilnom ponašanju učenika u srednjim školama za učenike sa smetnjama u razvoju [1]
   Izloženost stresu kao mehanizam uticaja socioekonomskog položaja na kvalitet zdravlja [1]
   Izmene u nastavnim programima - od procene do realizacije [1]
   Izmeštanje kriminala – kritika činjenja [1]
   Izobraževanje: od žrtvne družbenega dogajanja do dejavnika družbenih sprememb [1]
   Izrada i primena socijalnih priča u radu s mladim osobama s visokofunkcionalnim autizmom iz perspektive studenata [1]
   Izrada individualnih obrazovnih planova: da li nam je zakon razumljiv [1]
   Izrada manuelnih formacija kod dece s intelektualnom ometenošću kroz kombinovane likovne tehnike [1]
   Izraženost socijalnih, emocionalnih i bihejvioralnih problema u populaciji učenika sa intelektualnom ometenošću [1]
   Izricanje kazne zatvora u Srbiji kao reakcija na zločin [1]
   Izuzetne medicinske i bihejvioralne potrebe za podrškom dece sa autizmom [1]
   Izuzetne potrebe za podrškom dece s mentalnom retardacijom i autizmom [1]
   Izvan granica društva - marginalizacija, socijalna isključenost i marginalne grupe [1]
   Izvori informisanja o reproduktivnom zdravlju osoba sa oštećenjem vida i osoba bez oštećenja vida [1]
   Izvođenje pokreta kod dece školskog uzrasta u odnosu na pol i nivo intelektualne ometenosti [1]
   Izvršavanje motoričkih zadataka kod dece s poremećajem intelektualnog razvoja: studija slučaja [1]