Now showing items 6051-6070 of 6234

   Titles
   Yoga and victims [1]
   Youth unemployment: Secondary school students' attitudes toward seeking employment [1]
   Zablude o alkoholu među adolescentima [1]
   Zabrana telesnog kažnjavanja dece, opšta razmatranja i prilike u Srbiji [1]
   Zadaci konzervacije i matematičko postignuće kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
   Zadaci odlaganja zadovoljstva kao način procene samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću [1]
   Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije [1]
   Zadovoljstvo roditelja dece sa intelektualnom ometenošću kvalitetom profesionalne podrške [1]
   Zadovoljstvo roditelja dece sa posebnom obrazovnom podrškom onlajn nastavom za vreme trajanja vanrednog stanja usled pandemije korona virusa [1]
   Zainteresovanost osoba sa lakom intelektualnom ometenošću za zaposlenje [1]
   Zakonska i institucionalna podrška deci Osuđenih roditelja [1]
   Zakonska regulativa koja određuje profesionalni status defektologa u praksi [1]
   Zakonski okvir i inkluzivna praksa [1]
   Zakonski okvir i praktične implikacije primene inkluzivnog obrazovanja [1]
   Zapošljavanje osoba sa autizmom – model baziran na jakim stranama [1]
   Zapošljavanje osoba sa invaliditetom [1]
   Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u preduzećima u otvorenoj privredi [1]
   Zastupanje maloletnih prestupnika u sistemu socijalne zaštite [1]
   Zastupljenost agresivnih oblika ponašanja u populaciji osoba sa intelektualnom ometenošću [1]
   Zastupljenost inovativnih modela nastave u obrazovanju gluvih i nagluvih učenika [1]