Now showing items 3910-3929 of 6243

   Titles
   Računar u edukaciji dece s intelektualnom ometenošću [1]
   Računari i deca sa smetnjama intelektualnog razvoja [1]
   Računarska anksioznost nastavnika u školi za decu s intelektualnom ometenošću [1]
   Računarska tehnologija u obrazovanju osoba sa oštećenjem sluha [1]
   Rad u javnom interesu kao alternativa zatvoru [1]
   Radna angažovanost srednjoškolaca na praktičnoj nastavi [1]
   Radna memorija i konstruktivna praksija kod osoba sa cerebralnom paralizom [1]
   Radna memorija i uspeh u školi kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
   Radna memorija i veština crtanja kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
   Radna sposobnost učenika sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
   Radni status i faktori koji utiču na radno angažovanje obolelih od multiple skleroze [1]
   Radno angažovanje osoba sa invaliditetom kao faktor socijalne inkluzije [1]
   Radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom [1]
   Radovi nastavnika i saradnika FASPER-a u međunarodnim naučnim časopisima [1]
   Raising Awareness of Prisoners about Restorative Justice and Victims: An Example of the Program Implemented in the Women's Prison in Serbia [1]
   Rana detekcija autistične, mentalno retardirane dece [1]
   Rana detekcija i tretman dece sa oštećenjem vida – prvi korak prema inkluziji [1]
   Rana intervencija i socijalni razvoj kod dece s intelektualnom ometenošću [2]
   Rana intervencija kod dece s poremećajima autističkog spektra [1]
   Rana intervencija kod dece sa razvojnim poremećajem koordinacije [1]