Now showing items 4106-4125 of 6061

   Titles
   Sadistic sexual serial killers [1]
   Sadističke seksualne serijske ubice - kriminološki profil i psihološka objašnjenja [1]
   Sadržaj obuke univerzitetskih nastavnika za rad sa studentima koji imaju intelektualne teškoće [1]
   Sadržajna analiza naslova članaka objavljenih u časopisima specijaliziranim za poremećaj iz spektra autizma [1]
   Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, dose-response trial [1]
   Safety and ethnic relations – perception of the problem in the context Of settlement and coexistence [1]
   Safety of adjunctive treatment with cenobamate in patients with uncontrolled focal seizures Reply [1]
   Saglasnost roditelja i stručnjaka u proceni komunikacionih sposobnosti dece sa razvojnom disfazijom [1]
   Sajber kriminal – ozbiljan izazov tokom kovid-19 pandemije [2]
   Samoefikasnost kao faktor socijalne prilagođenosti adolescenata [1]
   Samoefikasnost na praktičnoj nastavi kod učenika sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
   Samoefikasnost nastavnika osnovne škole u inkluzivnom obrazovanju [1]
   Samoefikasnost nastavnika u školskim aktivnostima [1]
   Samoefikasnost učenika sa lakom intelektualnom ometenošću u savladavanju akademskih znanja u odnosu na područje rada i stepen školovanja [1]
   Samoefikasnost učenika u školskim inkluzivnim uslovima [1]
   Samoefkasnost i zadovoljstvo poslom nastavnika u školama za učenike sa smetnjama u razvoju [1]
   Samohendikepiranje kod gluvih i nagluvih i mogućnosti za prevazilaženje prokrastinacije kod gluve i nagluve dece [1]
   Samokrivica kod roditelja dece s poremećajem iz spektra autizma i motoričkim poremećajima: uloga detetovog problematičnog ponašanja i crta ličnosti [1]
   Samokrivica kod roditelja dece s poremećajem iz spektra autizma i motoričkim poremećajima - uloga detetovog problematičnog ponašanja i crta ličnosti [1]
   Samoodređenje kod dece s intelektualnom ometenošću [1]