Now showing items 796-815 of 6061

   Titles
   Da li je čaša poluprazna ili polupuna - sociodemografske varijable i vrsta ometenosti kao determinante nade kod osoba s ometenošću [1]
   Da li je nespretnost karakteristična za osobe sa Aspergerovim sindromom [1]
   Da li je nivo egzekutivnih funkcija bitan činilac uspešnog studiranja? [1]
   Da li je pedofilija zaista zaseban entitet? [1]
   Da li modalitet zadatka za procenu sposobnosti prepoznavanja emocija utiče na postignuća osoba sa intelektualnom ometenošću? [1]
   Da li neuromotorna nezrelost predstavlja rizik za usvajanje bazičnih akademskih veština kod dece školskog uzrasta? [1]
   Da li su deca sa intelektualnom ometenošću srećna [1]
   Da li su radnici sa intelektualnom ometenošću izloženi mobingu? [1]
   Da naše specijalne škole budu kao evropske : preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji [1]
   Da naše specijalne škole budu kao evropske – izazovi problemi rešenja [1]
   Da naše specijalne škole budu kao evropske: promena paradigme [1]
   Da škola bude cela [1]
   Da učenje ne postane mučenje [1]
   Daily living skills of preschool children with visual impairment [2]
   Dance and movement therapy ‒ comparative analysis of basic methodological concepts [1]
   Daroviti podbacivač u školi - neko ko ima problem, ili 'buntovnik' koji pravi problem? [1]
   Day care as a measure of improving social inclusion of children and youth with problems and disorders of behaviour [1]
   Day care as a measure to improve the treatment of young people who are in conflict with the law [1]
   Day care – opportunities and challenges [1]
   Deaf and hard of hearing children and lip - reading abilities [1]