Show simple item record

Hooliganism at sport events

dc.contributorGlumbić Nenad
dc.contributorVučinić Vesna
dc.creatorNešić, Marija
dc.creatorPopović-Ćitić, Branislava
dc.date.accessioned2021-06-17T12:48:52Z
dc.date.available2021-06-17T12:48:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-86-6203-029-0
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/1937
dc.description.abstractHuliganizam, kao ponašanje koje se ispoljava kroz spontane ili organizovane oblike vandalizma i nasilja, veoma često se vezuje za sportska takmičenja i sportske manifestacije. Domaće i me􀃿unarodne sportske priredbe od većeg takmičarskog značaja i one na kojima se očekuje prisustvo velikog broja gledalaca ili navijača gostujućih klubova, smatraju se priredbama u kojima je povećan rizik za ispoljavanje sportskog huliganizma. Fizički obračuni izme􀃿u učesnika na sportskoj priredbi, ugrožavanje života ili imovine, izazivanje mržnje i netrpeljivosti, oštećivanje sportskog objekta, izazivanje nereda i remećenje toka sportske priredbe, unošenje i korišćenje pirotehničkih sredstava kojima može da se ugrozi bezbednost učesnika u sportskoj priredbi, samo su neka od ponašanja kojima se ispoljava sportski huliganizam. Od prvih tragedija zbog huliganizma u sportu, osamdesetih godina prošlog veka u Engleskoj, sportski ili navijački huliganizam zahteva pojačane napore društva na planu izgradnje obuhvatnog i proaktivnog sistema reagovanja, koji bi kombinovao zakonske, psihološke, edukativne i socijalne intervencije i podrazumevao aktivno angažovanje svih relevantnih aktera društva u suočavanju sa problemom huliganizma u sportu. U radu su, pored odre􀃿enja pojma i učesnika sportskog huliganizma, prikazane osnovne odredbe Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i ukazano na mogućnosti prevencije sportskog huliganizma
dc.description.abstractHooliganism, as behavior that is expressed through spontaneous or organized forms of vandalism and violence, is very often associated with sports competitions and sports events. Domestic and international sports events of major competitive importance, as well as those in which is expected the presence of a large numbers of spectators or supporters of visiting clubs, are considered as events with increased risk for the manifestation of sports hooliganism. Physical fight between participants in sports events, threatening to life or property, inciting hatred and hostility, damaging the sports facility, causing chaos and disruption of the flow of sports events, taking in and using the pyrotechnic devices which can endanger the safety of participants in sports events, are just some of the behavior that is manifested in sports hooliganism. From the first tragedies due hooliganism in sport, in the eighties of last century in England, the sports or fan hooliganism requires increased efforts of society in building a comprehensive and proactive response system that would combine the legal, psychological, educational and social intervention and involved the active participation of all relevant stakeholders in addressing the issue of hooliganism in sport. The paper, besides definition of hooliganism, presents the basic provisions of Law for the Prevention of Violence and Misbehavior at Sports Events, and points out the possibility of sports hooliganism prevention.
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju/ University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47017/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceZbornik radova - 5. Međunarodni naučni skup „Specijalna edukacija i rehabilitacija danas“, Zlatibor, 24-27. septembar 2011
dc.subjecthuliganizam
dc.subjectnasilje u sportu
dc.subjectsportske priredbe
dc.subjecthooliganism
dc.subjectviolence in sport
dc.subjectsports events
dc.titleHuliganizam na sportskim priredbamasr
dc.titleHooliganism at sport events
dc.typeconferenceObject
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage505
dc.citation.other: 501-505
dc.citation.spage501
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/7400/Untitled66.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_rfasper_1937
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record