Now showing items 7348-7367 of 7569

   Titles
   Zablude o alkoholu među adolescentima [1]
   Zabrana telesnog kažnjavanja dece, opšta razmatranja i prilike u Srbiji [1]
   Zadaci konzervacije i matematičko postignuće kod dece sa lakom intelektualnom ometenošću [1]
   Zadaci odlaganja zadovoljstva kao način procene samoregulacije kod osoba sa intelektualnom ometenošću [1]
   Zadovoljstvo poslom kod nastavnika osnovnih škola u vreme pandemije [1]
   Zadovoljstvo poslom kod osoba sa intelektualnom ometenošću [1]
   Zadovoljstvo poslom stručnih radnika zaposlenih u kazneno popravnom zavodu [1]
   Zadovoljstvo roditelja dece sa intelektualnom ometenošću kvalitetom profesionalne podrške [1]
   Zadovoljstvo roditelja dece sa oštećenjem vida i dece sa oštećenjem sluha uslugama rane intervencije [1]
   Zadovoljstvo roditelja dece sa posebnom obrazovnom podrškom onlajn nastavom za vreme trajanja vanrednog stanja usled pandemije korona virusa [1]
   Zainteresovanost osoba sa lakom intelektualnom ometenošću za zaposlenje [1]
   Zakon o sprečavanju nasilja u porodici – ograničenja i rizici [1]
   Zakonska i institucionalna podrška deci Osuđenih roditelja [1]
   Zakonska regulativa koja određuje profesionalni status defektologa u praksi [1]
   Zakonski okvir i inkluzivna praksa [1]
   Zakonski okvir i praktične implikacije primene inkluzivnog obrazovanja [1]
   Zamor glasa kod logopeda [1]
   Zamor glasa kod vaspitača [1]
   Zamor glasa kod vokalnih profesionalaca [1]
   Zanemarivanje i zlostavljanje dece u Srbiji - fenomenologija, etiologija i društvena reakcija [1]