Now showing items 6611-6630 of 7397

   Titles
   Ubeđenja roditelja o poremećajima iz spektra autizma kao faktor koji utiče na odabir tretmana [1]
   Učebnaя deяtelьnostь deteй s otstavaniem v umstvennom razvitii: neйropsihologičeskie aspektы [1]
   Učenici kao akteri u prevenciji vršnjačkog nasilja u školi [1]
   Učenici sa posebnim potrebama i identifikacija uzroka školskog neuspeha – pogled iz perspektive učenika [1]
   Učenički kognitivni obrasci upotrebe udžbenika u procesu učenja - perspektiva učenika [1]
   Učenik i udžbenik: Interakcija u procesu nastave/učenja [1]
   Učenje na daljinu kod dece sa pormećajima senzorne integracije tokom pandemije Covid-19 [1]
   Učestalost agresije kod učenika srednjih škola: implikacije za prevenciju [1]
   Učestalost carskog reza kod majki dece sa poremećajima govora, jezika, učenja i ponašanja [1]
   Učestalost cerebralnog oštećenja vida kod dece predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta [1]
   Učestalost depresije kod starih osoba [1]
   Učestalost dizartrije kod pacijenata s traumatskom ozljedom mozga [1]
   Učestalost dizartrije kod pacijenata sa moždanim udarom [1]
   Učestalost faktora rizika za nastanak oštećenja sluha kod prevremeno rođene dece [1]
   Učestalost gesta u komunikaciji nagluve dece [1]
   Učestalost gojaznosti kod osoba sa smetnjama u razvoju [1]
   Učestalost grafomotornih i jezičkih disgrafija kod dece trećeg, četvrtog i petog razreda na području Mrkonjić grada i opštine Jezero [1]
   Učestalost grešaka u pisanju slepih, slabovidih i učenika bez oštećenja vida [1]
   Učestalost i intenzitet doživljene stigme kod roditelja dece sa intelektualnom ometenošću i poremećajima autističnog spektra [1]
   Učestalost i težina maladaptivnog ponašanja kod odraslih osoba sa daunovim sindromom [1]