Now showing items 2871-2890 of 7569

   Titles
   Making people happy is the best crime prevention: Towards happy-making criminology [1]
   Mala porođajna težina kao faktor rizika za uspešnost edukacije [1]
   Maladaptive behavior of children and adolescents with moderate and severe intellectual disabilities [1]
   MALADAPTIVE BEHAVIOR OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER AND CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY [1]
   Maladaptive emotion regulation and attachment dimensions: is the suppression of emotion expression related to attachment insecurity? [2]
   Maladaptive responses to bullying in adolescents with intellectual disability [1]
   Maladaptivna regulacija emocija i dimenzije vezanosti: da li je suzbijanje ekspresije emocija povezano sa nesigurnom vezanošću? [2]
   Maladaptivne reakcije na buling kod adolescenata sa intelektualnom ometenošću [1]
   Maladaptivno ponašanje dece i adolescenata sa umerenom i teškom intelektualnom ometenošću [1]
   MALADAPTIVNO PONAŠANJE DECE SA POREMEĆAJEM AUTISTIČKOG SPEKTRA I DECE SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU [1]
   Maladaptivno ponašanje i prepoznavanje emocija kod učenika sa umerenom intelektualnom ometenošću [1]
   Mali kućni ljubimci u školskoj sredini [1]
   Maloletni prestupnik kao žrtva kriminala [1]
   Maloletnici bez roditeljskog staranja kojima su izrečene vaspitne mere [1]
   Maloletnici sa višestrukim smetnjama u razvoju – izazov za savremenu resocijalizaciju [1]
   Maloletnički kriminalitet u Rusiji - krivičnopravna reakcija, trendovi kretanja i ključni problemi [1]
   Managament in inclusive education and role of school leadership, International scientific conference [1]
   Management inclusive classroom [1]
   Managing disability in the workplace [1]
   Mandatory psychiatric outpatient treatment in cases of alcoholism and domestic violence [1]