Show simple item record

Da li su radnici sa intelektualnom ometenošću izloženi mobingu?

dc.creatorRadić-Šestić, Marina
dc.creatorMilanović-Dobrota, Biljana
dc.creatorRadovanović, Vesna
dc.date.accessioned2021-06-09T13:43:26Z
dc.date.available2021-06-09T13:43:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1452-7367
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/515
dc.description.abstractThe overall objective of this research is to establish whether there is mobbing of persons with intellectual disabilities (ID) in the working environment, i.e. whether communication, social interactions, personal reputation, quality of work and psychophysical health of persons with ID are endangered. Sixty subjects (32 males and 28 females) between 19 and 53 years of age are included in the pilot study. In order to establish whether the subjects were exposed to mobbing, we applied a simplified and shortened Leymann Inventory of Psychological Terrorization (LIPT). The research results clearly indicate that the workers with ID are not able to recognize attacks that are directed to the possibility of communication and social interactions, due to communication difficulties (limited vocabulary, poor grammatical and syntactic speech structure, incomprehension of conversation implicature) and incomprehension of social regulations.en
dc.description.abstractOpšti cilj istraživanja je da utvrdimo da li postoji maltretiranje osoba sa intelektualnom ometenošću (IO) u radnoj sredini, odnosno, da li postoji ugrožavanje komunikacije, socijalnih odnosa, lične reputacije, kvaliteta rada i psihofizičkog zdravlja osoba sa IO. U pilot studiju je uključeno 60 ispitanika (32 muškog i 28 ženskog pola) između 19 i 53 godina. Za utvrđivanje izloženosti osoba sa IO maltretiranju primenjen je pojednostavljeni i skraćeni Leimanov inventar psihičkog nasilja (Leymann Inventory of Psychological Terrorization, LIPT). Rezultati istraživanja jasno ukazuju da radnici sa IO, zbog teškoća komunikacije (ograničen vokabular, loša gramatička i sintaksička struktura govora, nerazumevanje konverzacione implikature) i nerazumevanja socijalnih pravila, većinom nisu u mogućnosti da prepoznaju napade usmerene na komunikaciju i socijalne odnose. Skoro dve trećine uzorka je nesigurno u identifikaciji izloženosti verbalnom maltretiranju. Ispitanici prepoznaju samo one vidove ugrožavanja koji su eksplicitni, otvoreni i direktno se odražavaju na njihovo funkcionisanje u radnoj sredini.sr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceSpecijalna edukacija i rehabilitacija
dc.subjectmobbingen
dc.subjectworkers with IDen
dc.subjectsocial interactionsen
dc.subjectpersonal reputationen
dc.subjectquality of worken
dc.subjectpsychophysical healthen
dc.subjectmobingsr
dc.subjectradnici sa IOsr
dc.subjectsocijalni odnosisr
dc.subjectlična reputacijasr
dc.subjectkvalitet radasr
dc.subjectpsihofizičko zdravljesr
dc.titleAre the workers with intellectual disabilities exposed to mobbing?en
dc.titleDa li su radnici sa intelektualnom ometenošću izloženi mobingu?sr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage672
dc.citation.issue4
dc.citation.other10(4): 653-672
dc.citation.rankM51
dc.citation.spage653
dc.citation.volume10
dc.identifier.rcubconv_327
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record