Show simple item record

Uticaj amplifikacije na kvalitet čitanja i pisanja

dc.creatorDimić, Nadežda
dc.creatorKljaić, Mirela
dc.date.accessioned2021-06-09T13:40:49Z
dc.date.available2021-06-09T13:40:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0354-8759
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/475
dc.description.abstractThe value of reading and writing in the life of a modern man is priceless. Due to the communication barrier that deaf and hard of hearing people encounter, writing and reading get even more significant role in their life. It becomes a method of communication, a way of learning, but also an important element that contributes a great deal to their speech and language development. However, the potentials of the reading and writing aren't fully exploited, because of the poorly developed speech and the poor language experience, which reflect to the quality of reading and writing. The aim of this research was to look into the reading and writing characteristics of deaf and hard of hearing children, and to determine whether the type of amplification influence the reading and writing quality. The research was carried out in December, 2010 in the classes of hearing impaired children in two elementary schools in Novi Sad and Belgrade. A total of 9 children were divided into two groups, children with hearing aids, and children with cochlear implant. The research has indicated the better writing results by children with cochlear implants. No connection was found between the type of amplification and the quality of reading.en
dc.description.abstractČitanje i pisanje u životu savremenog čoveka imaju neprocenjivu vrednost. Kvalitet čitanja i pisanja značajno se odražavaju na uspeh tokom školovanja, a samim tim i na profesionalno opredeljenje i posledično na kvalitet i način života. Zbog komunikacione barijere sa kojom se suočavaju gluve i nagluve osobe, čitanje i pisanje za njih dobijaju još značajniju ulogu. Oni za njih predstavljaju sredstvo komunikacije, put za sticanje znanja, ali su i važan činilac koji doprinosi njihovom celokupnom govorno - jezičkom razvoju. Međutim, potencijali čitanja i pisanja za osobe sa oštećenim sluhom ostaju neiskorišćeni, jer se njihova govorno - jezička nerazvijenost i siromašna iskustvena baza odražavaju na kvalitet ovih veština. Ovaj segment istraživanja se bavio specifičnostima čitanja i pisanja gluvih i nagluvih učenika, uz nastojanje da se utvrdi da li vrsta amplifikacije utiče na kvalitet čitanja i pisanja. Istraživanje je sprovedeno u decembru 2010. godine, na uzorku od 9 učenika sa oštećenim sluhom istog stepena oštećenja, uzrasta od III do V razreda. Deca su podeljena na grupu koja koristi slušne aparate i grupu učenika sa kohlearnim implantom. Testiranje je vršeno u Osnovnoj školi 'Jovan Popović' u Novom Sadu i u Školi za oštećene sluhom - nagluve 'Stefan Dečanski' u Beogradu, a u uzorak su uključene i dve devojčice iz tipičnih novosadskih škola. Kao instrumenti istraživanja korišćeni su Trodimenzionalni test čitanja Helene Saks, i samostalno pisano izražavanje učenika na temu 'Moja porodica'. Rezultati istraživanja su pokazali bolje rezultate u pisanom izražavanju dece sa kohlearnim implantom. Nije utvrđena korelacija između vrste amplifikacije i kvaliteta čitanja.sr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179055/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceBeogradska defektološka škola
dc.subjectreading and writingen
dc.subjectchildren with hearing aidsen
dc.subjectchildren with cochlear implanten
dc.subjectčitanje i pisanjesr
dc.subjectdeca sa slušnim aparatimasr
dc.subjectdeca sa kohlearnim implantomsr
dc.titleAmplification influence on quality of reading and writingen
dc.titleUticaj amplifikacije na kvalitet čitanja i pisanjasr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage229
dc.citation.issue2
dc.citation.other(2): 219-229
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage219
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/459/472.pdf
dc.identifier.rcubconv_791
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record