Show simple item record

Contemporary philosophical approach to quality Of life of people with disabilities

dc.creatorJovanović, Mirjana
dc.creatorSlavnić, Svetlana
dc.date.accessioned2021-10-29T12:47:51Z
dc.date.available2021-10-29T12:47:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0354-8759
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/3723
dc.description.abstractMišljenja u filozofiji o kvalitetu života su različita, a izraz „kvalitet života” skoro je uvek kontraverzan u filozofskom smislu. Jedan od pravaca u filozofiji i etici zastupa stanovište da konc- ept „kvalitet života“ ne treba koristiti, jer ugrožava (podriva) dos- tojanstvo i vrednost ljudskog života. Kvalitet života se shvata i kao vlasništvo pojedinca, a kao takav odnosi se na identitet i samopošto- vanje, ali nije neophodan, jer nema direktan moralni značaj. Loš kvalitet života ništa ne govori o suštinskoj vrednosti života, niti o moralnoj vrednosti tog čoveka. Drugi pravac posmatra kvalitet života kao interakciju između oso- be i njegove okoline. Kvalitet života može se odnositi na stanje interak- cije između pojedinca i njegove socijalne i fizičke sredine, ukazujući da ži- votni uslovi mogu biti promenjeni tako da poboljšaju kvalitet života. Kvalitet života, kao moralna vrednost života ponekad se odnosi na moralne vrednosti osobe i na njen život. Kvalitet života može se posmatrati i kao stalni proces ostvarivanja i unapređivanja ljudskih vrednosti. Savremena filozofija kvaliteta života se zasniva i na najnovijim naučnim saznanjima i ne favorizuje isključivo novac i sticanje materijal-nih bogatstava. Ona je okrenuta prema čoveku, njegovom ličnom razvoju i uravnoteženom i održivom razvoju ljudske zajednice.sr
dc.description.abstractOpinions in the philosophy of quality of life are different, and the term “quality of life” is almost always controversial in philosophical terms. One of the directions in philosophy and ethics, argues that the concept of quality of life should not be used, because it violates (undermine) the dignity and value of human life. Quality of life is seen as a property of the individual, and as such it relates to identity and self-esteem, but not required, there is no direct moral significance. Poor quality of life does not say anything about the intrinsic value of life, nor about the moral values of the man. Another direction of quality of life as observed interaction between people and their environment. Quality of life may be related to the state of the interaction between the individual and their social and physical environment, noting that living conditions can be changed to improve the quality of life. Quality of life as a moral value of life is sometimes referred to as the moral values of people in her life. Quality of life can be seen as an ongoing process of achieving and promoting human values. Contemporary philosophy of quality of life based on the latest scientific knowledge and not only favors the acquisition of money and material wealth. She turned to the man, his personal development, balanced and sustainable development of human society.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherDrustvo defektologa Srbijesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ICF)sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179025/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceBeogradska defektološka školasr
dc.subjectfilozofijasr
dc.subjectkvalitet životasr
dc.subjectosobasr
dc.subjectidentitetsr
dc.subjectvrednostsr
dc.subjectphilosophysr
dc.subjectquality of lifesr
dc.subjectvaluesr
dc.subjectpeoplesr
dc.subjectidentity and valuesr
dc.titleSavremeni filozofski pristup kvalitetu Života osoba sa invaliditetomsr
dc.titleContemporary philosophical approach to quality Of life of people with disabilitiessr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.epage620
dc.citation.issue3
dc.citation.spage611
dc.citation.volume18
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/4144/9.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record