Show simple item record

Neuropsihološki tretman vs. intelektualna ometenost

dc.creatorMaćešić-Petrović, Dragana
dc.creatorAničić, Lazar
dc.creatorJapundža-Milisavljević, Mirjana
dc.date.accessioned2021-06-09T13:30:42Z
dc.date.available2021-06-09T13:30:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1452-7367
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/319
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine the influence of implementing the treatment of reeducation of psychomotor activity on learning cappabilities, behavior and school achievement of children with mild intellectual disability. The practical aim of the study is to determine the effects of the implemented treatment on cognitive efficiency of tested children. The sample consists of 124 school age examinees with mild intellectual disabilities. We implemented the instruments such as: Luria-Nebrasca Battery for Children (Golden, 1987), Trail Making Test (Reitan, 1971), and Conners Behavior Assessment Scale (Keith Conners, 1969). The statistical method includes implementation of the Chi square test and ö coefficient of correlation. The results point out high statistical significance of the tested variables such as learning capabilities, behavior and implemented treatment. The conclusion points out the significance of implementation of various kinds of treatment and multimodal approach to rehabilitation of these children.en
dc.description.abstractBazični cilj istraživanja se odnosi na utvrđivanje uticaja primenjenog neuropsihološkog tretmana na kvalitet i stepen razvijenosti neuropsiholoških funkcija različitog stepena složenosti, kao osnove učenja i školskog postignuća dece sa intelektualnom ometenošću. Kao osnova za procenu efekata primenjenog tretmana postavljene su funkcije pažnje kao i sposobnosti učenja i adaptivnog ponašanja dece s lakom intelektualnom ometenošću u uslovima njihove edukacije standardne za naše sredinsko okruženje. Praktični cilj istraživanja ogleda se u mogućnostima procene efekata primenjenog tretmana na opšti razvojni potencijal i sposobnosti učenja, odnosno kognitivne efikasnosti intelektualno ometene dece. Uzorak istraživanja je formiran od 124 ispitanika oba pola, sa lakom intelektualnom ometenošću osnovnoškolskog uzrasta. Ispitanici su tretirani metodom reedukacije psihomotorike u 33,1% slučajeva. Primenjeni su sledeći instrumenti: Baterija Lurija-Nebrasca za decu, Trail Making Test (Reitan, 1971), Conners skala procene ponašanja (Keith Conners, 1969). U okviru statističke obrade podataka primenjeni su χ2 test i ö koeficijent korelacije. Rezultati istraživanja ukazuju na statistički visoko signifikantnu povezanost primenjenog tretmana reedukacije psihomotorike i ispitanih sposobnosti i funkcija, naročito u domenu čitanja, ponašanja i školskog uspeha. Primenom različitih metoda i individualno formulisanim programima rada moguće je poboljšati efekte primenjenog tretmana.sr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceSpecijalna edukacija i rehabilitacija
dc.subjectneuropsychological treatmenten
dc.subjectintellectual disabilitiesen
dc.subjectbehavioren
dc.subjectneuropsihološki tretmansr
dc.subjectintelektualna ometenostsr
dc.subjectponašanjesr
dc.titleNeuropsychological treatment vs. intellectual disabilitiesen
dc.titleNeuropsihološki tretman vs. intelektualna ometenostsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-SA
dc.citation.epage251
dc.citation.issue2
dc.citation.other9(2): 245-251
dc.citation.rankM52
dc.citation.spage245
dc.citation.volume9
dc.identifier.rcubconv_286
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record