Show simple item record

Nivo motoričkog razvoja kod učenika sa poremećajima u razvoju

dc.contributor.advisorNedović, Goran
dc.contributor.otherRapaić, Dragan
dc.contributor.otherĐoković, Sanja
dc.contributor.otherĐorđević, Srboljub
dc.creatorSretenović, Ivana
dc.date.accessioned2021-06-09T13:08:23Z
dc.date.available2021-06-09T13:08:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6932
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/11539
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:20302/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=51651087
dc.identifier.urihttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/handle/123456789/25
dc.description.abstractThe aim of the study was to analyze the level of motor development in children with developmental disorders. The basic assumption was that developmental disorders determined the motor profile of school age children. Students with motor, sensory and cognitive developmental disorders represent a model for testing this paradigm. The research sample consists of 315 participants, both sexes including 90 students of typical development and 225 students of atypical development (students with motor, sensory and cognitive disorders). The first group consists of students aged 7.0-7.11 years (Mdn = 7.7), the second group consists of students aged 10.0-10.11 years (Mdn = 10.6) and third group consists of students aged 15.0-15.11 years (Mdn = 15.4). The protocol for assessing the level of motor development consists of a general and special part. The general part of the Protocol contains demographic data about participants. The special part of the Protocol contains tests for determining the functional abilities necessary for carrying out motor tasks (Battery test for assessment lateralization of extremity and senses, Pediatric Balance Scale, The Gross Motor Function Classification System) and tests for the assessment of motor development or a wide range of motor abilities, motor skills and total motor composite (Test of Motor Proficiency - BOT2). The level of motor development was analyzed in relation to age, type of development and gender. The results of the study show that the delay in the motor development is a significant characeristics of students with developmental disorders. Motor development well below the average for age was recorded in 84.44% of students with visual impairments, in 46.67% of students with hearing disability and in 88.89% of students with moderate intellectual disability. At the same time, the results of the study show that motor, sensory and cognitive deficits lead to changes in the path of motor development. In subjects with disabilities the development of motor abilities do not develop at the same rate and do not reach the same maximum at the same age. Characteristically are different achievements of the subjects in relation to motor abilities, motor skills and total motor composite. Each group has its own dynamics of motor development and inherent compensation mechanisms. Differences in the dynamics and quality of motor development represent a significant source of variability in the motor function of students in the school, and the programs of their education and rehabilitation should be created in relation to these findings.en
dc.description.abstractCilj studije je analiza nivoa motoričkog razvoja kod učenika sa poremećajima u razvoju. Osnovna pretpostavka je da poremećaji u razvoju determinišu motoričke profile dece školskog uzrasta. Učenici sa motoričkim, senzornim i kognitivnim poremećajima u razvoju predstavljaju model za testiranje ove paradigme. Uzorak istraživanja čini 315 ispitanika, oba pola i to 90 učenika tipičnog, i 225 učenika atipičnog razvoja (učenici sa motoričkim, senzornim i kognitivnim poremećajima u razvoju). Prvu grupu čine ispitanici od 7,0–7,11 godina (Mdn = 7,7), drugu ispitanici od 10,0–10,11 godina (Mdn = 10,6) i treću ispitanici od 15,0-15,11 godina (Mdn = 15,4). Protokol za procenu nivoa motoričkog razvoja sastoji se iz opšteg i posebnog dela. Opšti deo Protokola sadrži demografske podatake o ispitanicima. Posebni deo Protokola sadrži testove za utvrđivanje funkcionalnih sposobnosti potrebnih za izvođenje motoričkih zadataka (Baterija proba za procenu lateralizovanosti ekstremiteta i čula, Pedijatrijska skala balansa i Sistem klasifikacije grubih motoričkih funkcija) i testove za procenu motoričkog razvoja, odnosno širokog spektra motoričkih sposobnosti, motoričkih veština i ukupnog motoričkog kompozita (Test opšte motoričke sposobnosti – BOT2). Nivo motoričkog razvoja analiziran je u odnosu na uzrast, tip razvoja i pol. Rezultati istraživanja pokazuju da je zastoj u motoričkom razvoju značajna karakteristika učenika sa poremećajima u razvoju. Motorički razvoj znatno ispod proseka za uzrast evidentiran je kod 84,44% ispitanika sa oštećenjem vida, 46,67% ispitanika sa oštećenjem sluha i 88,89% ispitanika sa umerenom intelektualnom ometenošću. Istovremeno, rezultati istraživanja pokazuju da motorički, senzorni i kognitivni deficiti dovode do izmena u razvojnoj putanji motorike. Kod ispitanika sa poremećajima u razvoju motoričke sposobnosti se ne razvijaju istim tempom i ne dostižu jednak maksimum na istom uzrastu. Karakteristična su različita postignuća ispitanika u odnosu na motoričke sposobnosti, motoričke veštine i ukupan motorički kompozitni skor. Svaka grupa ima sopstvenu dinamiku motoričkog razvoja i svojstvene mehanizme kompenzacije. Razlike u dinamici i kvalitetu motoričkog razvoja predstavljaju značajan izvor varijabilnosti u motoričkom funkcionisanju učenika u školi, te u odnosu na ova saznanja treba kreirati programe njihove edukacije i rehabilitacije.sr
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dc.rightsopenAccess
dc.subjectmotor developmenten
dc.subjectmotor abilitiesen
dc.subjectsensory disabilitiesen
dc.subjectcognitive disordersen
dc.subjectmotor disabilitiesen
dc.subjectmotorički razvojsr
dc.subjectmotoričke sposobnostisr
dc.subjectsenzorne smetnje i poremećajisr
dc.subjectkognitivni poremećajisr
dc.subjectmotorički poremećajisr
dc.titleThe level of motor development in children with developmental disorders.en
dc.titleNivo motoričkog razvoja kod učenika sa poremećajima u razvojusr
dc.typedoctoralThesis
dc.identifier.fulltexthttp://rfasper.fasper.bg.ac.rs/bitstream/id/336/22.pdf
dc.identifier.rcubt-3402
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record